Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

1 Trình tự thực hiện

Bước 1 : Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ thành phần của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đã đủ thành phần. Nếu hồ sơ thiếu, công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết (1/2 ngày)

Bước 2: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, phòng Kinh tế và hạ tầng xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế và hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung. Thời gian chờ bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.

Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận và trả kết quả (9 ngày làm việc)

          Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận, nộp lệ phí theo quy định, và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. (1/2 ngày)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

          2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hoặc qua đường bưu điện.

            3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a. Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung;

          - Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

          - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

          b. Số lượng hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân lập 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (hồ sơ đóng thành quyển), 01 bộ gửi Phòng Kinh tế và hạ tầng, 01 bộ lưu tại Tổ chức, cá nhân.

          4. Thời hạn giải quyết: 10 (mười ) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)

          8. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính.

          + Đối với doanh nghiệp: 700.000 đồng/một lần thẩm định/một giấy phép (trong đó: phí thẩm định: 700.000 đồng, lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng)

          + Đối với hộ cá thể: 300.000 đồng/một lần thẩm định/một giấy phép (trong đó: phí thẩm định: 200.000 đồng, lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng)

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 33 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014).

            10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

          Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

          Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;
có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

          Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

          Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

          Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;

          Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-Cp ngày 12/11/2012.

            11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

          Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương quy
định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của
Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

          Thông tư 77/2012/TT-BCT ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.