Thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ thành phần của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đã đủ thành phần. Nếu hồ sơ thiếu, công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết (1/2 ngày)

Bước 2: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, phòng Kinh tế và hạ tầng xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế và hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung. Thời gian chờ bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.

Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (9 ngày làm việc)

          Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận, nộp lệ phí theo quy định, và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. (1/2 ngày)

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a, Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do giấy phép hết thời hạn hiệu lực:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu);

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình;

          - Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của doanh nghiệp
bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh
doanh);

          - Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh;

          -  Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

          + Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

          - Đơn đề nghị cấp lại;

          - Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

b) Số lượng hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân lập 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, 01 bộ gửi phòng Kinh tế và hạ tầng, 01 bộ lưu tại tổ chức, cá nhân.

4. Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế và hạ tầng.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Cấp lại lần thứ...)

          8. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính.

          + Đối với doanh nghiệp 700.000 đồng/một lần thẩm định/một điểm kinh doanh (trong đó: phí thẩm định: 700.000 đồng, lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng)

          + Đối với hộ cá thể: 300,000 đồng/một lần thẩm định/một điểm kinh doanh (trong đó: phí thẩm định: 200.000 đồng, lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng).

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (ban hành tại Phụ lục 34 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014).

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

          - Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

          - Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

          - Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

          - Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

          - Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;

          - Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-Cp ngày 12/11/2012;

11. Căn cứ pháp lý các thủ tục hành chính:

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

          Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

          Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.