Quy trình cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
New Page 1

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết giấy biên nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Chuyển cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh, cấp giấy phép. (1/2 ngày)

Bước 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra hồ sơ, xác minh nội dung và thành phần đăng ký; kiểm tra và thẩm định địa điểm sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, lập biên bản thẩm định; nếu đủ điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện trả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định. Nếu không đủ điều kiện thì trả lời cho tổ chức, cá nhân biết lý do.

Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. (14 ngày làm việc)

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thu lại giấy biên nhận hồ sơ, thu lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và trả giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho tổ chức, cá nhân. (1/2 ngày)

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất;

a. Số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân lập 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 bộ gửi Phòng Kinh tế và hạ tầng, 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới, cấp lại do hết hạn, cấp sửa đổi bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/điểm kinh doanh/lần.

- Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 200.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất rượu thủ công;

- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành;

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội;

- Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá

Tải Mẫu Đơn:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH