Khách sạn - Nhà nghỉ 
New Page 1

STT

TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ

ĐỊA CHỈ

SỐ PHÒNG

GHI CHÚ

01

Nhà nghỉ Trạm DC Lan & Hươu

KP 1 TT Mađaguôi

04

 

02

Nhà nghỉ Minh Hằng

KP5 TT Mađaguôi

11

 

03

Nhà nghỉ 102

KP3 TT Mađaguôi

08

 

04

Nhà Nghỉ Trường Giang

KP3 TT Mađaguôi

06

 

05

Nhà nghỉ Valentine

Kp 3 TT Mađaguôi

05

 

06

Nhà nghỉ Trùng Dương

KP 5 TT Mađaguôi

06

 

07

Nhà nghỉ Lan Anh

KP 5 TT Mađaguôi

06

 

08

Nhà nghỉ 154

KP1 TT Mađaguôi

07

 

09

Nhà nghỉ Công Lý

KP 8 TT Đạ M’ri

06

 

10

Nhà nghỉ Phương Tây

KP2 TT Đạ M’ri

05

 

11

Nhà nghỉ 154

KP1 TT Mađaguôi

03