Danh sách thư công vụ 

DANH SÁCH THƯ CÔNG VỤ
CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

STT

Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân

Tài khoản
(
user@lamdong.gov.vn)

1

Chi bộ Phòng Y tế huyện Đạ Huoai

cbytdahuoai

2

Chi bộ Văn hóa Thông tin huyện Đạ Huoai

cbvhttdahuoai

3

BCH Quân sự huyện Đạ Huoai

bchqsdahuoai

4

Lương Minh Tuấn

tuanlmdh

5

Ngô Công Quý

quync

6

Nguyễn Quốc Tuấn

tuannq

7

Nguyễn Thị Dưỡng

duongnt

8

Phạm Văn Sơn

sonpvdh

9

Trần Minh Thắng

thangtm

10

Trần Thanh Tuyến

tuyentt

11

Trần Văn Đông

dongtv

12

Võ Đông Hà

havd

13

Võ Đức Trí

trivd

14

Võ Minh Phú

phuvm

15

Nguyễn Xuân Hùng

hungnxdh

16

Tăng Xuân Sóng

songtx

17

Nguyễn Trọng Ngọ

ngont

18

Công an huyện Đạ Huoai

cadahuoai

19

Nguyễn Quyết Thắng

thangnqdh

20

Hội nạn nhân chất độc Da cam

hnncddcdahuoai

21

Hội Người Cao Tuổi xã Đạm’Ri

hnctdamri

22

Phạm Duy Quyền

quyenpd

23

Hội Cựu Chiến Binh xã Đạm’Ri

hccbdamri

24

Nguyễn Văn Cường

cuongnvdh

25

Chi bộ Trung tâm KTTHHNDN Đạ Huoai

cbdndahuoai

26

Chi bộ Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai

cbttnndahuoai

27

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai

cbkldahuoai

28

Nguyễn Quốc Phi

phinq

29

Huyện đoàn huyện Đạ Huoai

hddahuoai

30

UBMTTQ xã Đạm’Ri

ubmttqdamri

31

Trần Tân

trantan

32

Chi bộ Tòa án - VKS huyện Đạ Huoai

cbtvdahuoai

33

Lưu Tiến Chinh

chinhlt

34

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Huoai

bqlrnamhuoai

35

Phạm Doãn Thành

thanhpd

36

Phạm Quang Chiến

chienpq

37

Đảng ủy xã ĐạPloa - huyện Đạ Huoai

dudldahuoai

38

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đạ Huoai

tckhdahuoai

39

Võ Văn Tùng

tungvv

40

Phòng NN&PTNT huyện Đạ Huoai

nnptntdahuoai

41

Ban Dân vận Huyện ủy Đạ Huoai

bdvdahuoai

42

Phùng Xuân Kiểu

kieupx

43

Phòng Tư Pháp huyện Đạ Huoai

tpdahuoai

44

Chi bộ PTTH thị trấn ĐạMri huyện Đạ Huoai

cbptthdamridh

45

Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đạ huoai

ttvhttdahuoai

46

Phòng Giáo dục huyện Đạ Huoai

gddahuoai

47

Thanh Tra huyện Đạ Huoai

thanhtradh

48

Đảng ủy thị trấn Mađaguôi huyện Đạ Huoai

dumdgdahuoai

49

Nguyễn Văn Hà

hanv

50

Đảng ủy Công an huyện Đạ Huoai

ducadahuoai

51

Phòng Nội vụ huyện Đạ Huoai

nvdahuoai

52

Phòng VHTT huyện Đạ Huoai

vhttdahuoai

53

Trần Duy Hường

huongtd

54

Trung tâm y tế huyện Đạ huoai

ttytdahuoai

55

Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

ttdskhhgddahuoai

56

UBND xã Hà Lâm - huyện Đạ Huoai

ubndhalam

57

Chi bộ Kho Bạc huyện Đạ Huoai

cbkbdahuoai

58

Chi bộ Trung tâm QLKTCTCC huyện Đạ Huoai

cbttqlktctccdahuoai

59

Phạm Hoàng Hạnh

hanhph

60

Liên đoàn Lao động huyện Đạ Huoai

ldlddahuoai

61

Chi bộ Trung tâm văn hóa thể thao

cbttvhttdahuoai

62

Đảng ủy xã Mađaguôi - huyện Đạ Huoai

duxmdgdahuoai

63

Đảng ủy xã Đạ Tồn - huyện Đạ Huoai

dudtdahuoai

64

UBND xã Đạ Tồn - huyện Đạ Huoai

ubnddaton

65

Đảng ủy xã Đoàn Kết - huyện Đạ Huoai

dudkdahuoai

66

Chi Cục Thống kê huyện Đạ Huoai VP

cctkdahuoai

67

Hồ Văn Khánh

khanhhv

68

Chi bộ Đội Kiểm lâm cơ động số 2 huyện Đạ Huoai

cbklcddahuoai

69

Chi bộ Ngân hàng huyện Đạ Huoai

cbnhdahuoai

70

Nguyễn Văn Lĩnh

linhnv

71

Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

duytdahuoai

72

Chi bộ Trung tâm Dân số KHHGD huyện Đạ Huoai

cbttdskhhgddahuoai

73

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Đạ Huoai

cbbhdahuoai

74

Phan Thanh Bình

binhpt

75

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Huoai

btgdahuoai

76

Nguyễn Linh Hoạt

hoatnl

77

Trần Duy Thọ

thotddh

78

Nguyễn Văn Tú

tunv.dahuoai

79

Cấn Kim Khôi

khoick

80

Hội nông dân huyện Đạ Huoai

hnddahuoai

81

UBND xã Mađaguôi - huyện Đạ Huoai

ubndmadaguoi

82

Hà Mạnh Hoan

hoanhm

83

UBND xã Đoàn Kết - huyện Đạ Huoai

ubnddoanket

84

Huyện ủy huyện Đạ Huoai

hudahuoai

85

Phòng LĐTBXH huyện Đạ Huoai

ldtbxhdahuoai

86

Đảng ủy xã Đạ Oai - huyện Đạ Huoai

dudodahuoai

87

Vũ Thị Phương

phuongvtdh

88

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đạ Huoai

kthtdahuoai

89

Phạm Xuân Thu

thupx

90

UBMTTQ huyện Đạ Huoai

ubmttqdahuoai

91

UBND thị trấn ĐạM’ri - huyện Đạ Huoai

ubndttdamri

92

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Huoai

hlhpndahuoai

93

Trịnh Hữu Vĩnh

vinhth

94

Ban biên tập Trang TTĐT huyện Đạ Huoai

bbtdahuoai

95

Hội Nông dân xã Đạm’Ri

hnddamri

96

Hội Chữ Thập Đỏ xã Đạm’Ri

hctddamri

97

Nguyễn Văn Trinh

trinhnvdh

98

K’Zin

kzin

99

Quản trị mạng Huyện ủy Đạ Huoai

qthudahuoai

100

UBND xã Đạ Oai - huyện Đạ Huoai

ubnddaoai

101

Hà Thị Thanh Huyền

huyenhtt

102

Nguyễn Văn Hanh

hanhnvdh

103

UBND xã Phước Lộc - huyện Đạ Huoai

ubndphuocloc

104

Phòng y tế huyện Đạ huoai

ytedahuoai

105

Đảng ủy xã Hà Lâm - huyện Đạ Huoai

duhldahuoai

106

Đoàn Thanh Niên xã Đạm’Ri

dtndamri

107

Đặng Thái Châu

chaudt

108

Hội cựu chiến binh huyện Đạ Huoai

hccbdahuoai

109

Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự huyện Đạ Huoai

cbthadahuoai

110

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ huoai

ttnndahuoai

111

Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai

hkldahuoai

112

UBND huyện Đạ Huoai

ubnddahuoai

113

Vũ Khắc Quế

quevk

114

Chi bộ Ban Quản lý rừng Nam

cbbqlrnhdahuoai

115

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đạ Huoai

ttbdctdahuoai

116

Đinh Viết Tâm

tamdvdh

117

Trịnh Xuân Chiêm

chiemtx

118

Đảng ủy xã ĐạMri - huyện Đạ Huoai

duxdrdahuoai

119

Đảng ủy xã Phước Lộc - huyện Đạ Huoai

dupldahuoai

120

Hội chữ thập đỏ huyện Đạ Huoai

hctddahuoai

121

UBND thị trấn Mađaguôi - huyện Đạ Huoai

ubndttmadaguoi

122

Lưu Thế Công

conglt

123

Trịnh Văn Hùng

hungtv

124

Ngân hàng chính sách huyện Đạ Huoai

nhcshdahuoai

125

Đặng Hùng Việt

vietdh

126

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Huoai

tnmtdahuoai

127

Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Đạ Huoai

ducqcqdahuoai

128

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Đạ Huoai

tdktdahuoai

129

Trịnh Xuân Thủy

txthuy

130

Đảng ủy Thị trấn ĐạMri huyện Đạ Huoai

dudrdahuoai

131

Nguyễn Thị Thanh Thảo

thaontdh

132

Ninh Văn Long

longnv

133

Hoàng Thanh Nam

namhtdh

134

Chi bộ Đài truyền thanh truyền hình

cbdttthdahuoai

135

Hội Phụ Nữ xã Đạm’Ri

hpndamri

136

Chi bộ công ty THHH 1 TV Đạ Huoai

cblndahuoai

137

Phòng Dân tộc huyện huyện Đạ Huoai

dtdahuoai

138

Chi nhánh Điện lực huyện Đạ Huoai

dienlucdahuoai

139

Nguyễn Thị Thảo

ntthao

140

Trung tâm QL và Khai thác Công trình công cộng

ttqlktctccdahuoai

141

UBND xã Đạ P’Loa - huyện Đạ Huoai

ubnddaploa

142

Lưu Hồng Long

longlh

143

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đạ Huoai

dttthdahuoai

144

UBND xã Đạ M’ri - huyện Đạ Huoai

ubnddamri

145

Lê Quang Hiển

hienlq

146

Chi bộ Chi cục Thuế huyện Đạ Huoai

cbcctdahuoai

147

Nguyễn Quý Mỵ

nqmy

148

Văn phòng Huyện ủy Đạ Huoai

vphudahuoai

149

Phùng Trần Bắc

bacpt

150

Đặng Đình Thoan

thoandd

151

Đảng ủy Quân sự huyện Đạ Huoai

duqsdahuoai

152

Chi bộ PTTH Đạ Huoai

cbptthdahuoai

153

Dương Văn Tân

tandv

154

Nguyễn Thị Thơm

thomntdh