HĐND huyện khóa X 
GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI KHÓA X

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

- Họ và tên : Nguyễn Qúy Mỵ 

- Chức vụ: TUV- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Điện thoại: 0633.874.365

- Di động: 0918012942

- Email: Mynq@lamdong.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

- Họ và tên : Vũ Thị Phương

- Chức vụ : UV BTV - Phó CT  HĐND huyện

- Điện thoại : 0633.874.433

- Di động : 0909 517 248

- Email : phuongvt@lamdong.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Chức vụ : HUV- PCT HĐND huyện

- Điện thoại : 0633.874.308

- Di động : 0915 600 690

- Email : @lamdong.gov

                      DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh HĐND

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

1

Nguyễn Qúy Mỵ

TUV- Bí thư Huyện ủy

CT.HĐND huyện

2

Vũ Thị Phương

UVBTV Huyện ủy

PCT. HĐND huyện

3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Huyện ủy viên

 PCT. HĐND huyện

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

4

Lưu Hồng Long

UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Trưởng ban

5

Nguyễn Thọ

 

 Phó Trưởng ban

6

Cấn Kim Khôi

HUV- PCT Hội Nông dân huyện

 Ủy viên

7

Nguyễn Văn Trinh

HUV- TP Giáo dục và Đào tạo huyện

Ủy viên

8

Trần Anh Dũng

Chủ tịch UBND thị trấn Mađaguôi

Ủy viên

BAN PHÁP CHẾ

9

Nguyễn Thị Thơm

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Trưởng ban

10

Phạm Xuân Thu

 

 Phó Trưởng ban

11

Phạm Doãn Thành

HUV- Chủ tịch UBND xã Hà Lâm

 Ủy viên

12

Trần Kim Anh

PCT- LĐLĐ huyện

Ủy viên

13

Trần Thị Thu Hằng

CT Hội LHPN huyện

Ủy viên

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

14

Lưu Tiến Chinh

PBT - Chủ tịch UBND huyện

 

15

Trịnh Xuân Thủy

UVBTV- PCTTT UBND huyện

 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ;  XÃ, THỊ TRẤN

16

Lưu Thế Công

UVBTV- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

17

Vũ Khắc Quế

UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

18

Nguyễn Văn Hà

HUV- Giám đốc TTBDCT huyện

 

19

K' Xuân Riêng

 Xã Đoàn Kết

20

Võ Văn Tùng

HUV- Phó Trưởng Công an huyện

 

21

Phùng Trần Bắc

Chính trị viên Cơ quan Quân sự huyện

 

22

Trần Duy Thọ

HUV- Phó Bí thư Huyện đoàn

 

23

Nguyễn Thị Thu Thắm

Giám đốc TTNN huyện

 

24

Võ Văn Đào

Chủ tịch UBND xã Đạ Oai

 

25

Võ Minh Phú

Bí thư - CT UBND xã Đạ Tồn

 

26

Phạm Ngọc Trung

CT UBND xã Mađaguôi

 

27

Lê Quang Hiển

CT UBND xã ĐạM’ri

 

28

Đặng Văn Chinh

CT UBND thị trấn ĐạM’ri

 

29

K’ Vĩnh

PCT UBND xã Phước Lộc

 

30

K’ Minh

PCT HĐND xã Đạ P’Loa