Đoàn TNCS HCM 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Huyện đoàn Đạ Huoai

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633874 580

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Trần Duy Thọ

- Bí thư

- Điện thoại:  

- Di động: 0932.974.789

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

 Lê Tiến Đại

- Phó Bí thư

- Điện thoại:

- Di động: 0936.749.647
- Email: @lamdong.gov.vn

 

 03

 

Vũ Thị Thi

- Phó Bí thư

- Điện thoại:

- Di động: 01666248068
- Email: @lamdong.gov.vn