Dự án kêu gọi đầu tư 

I

THÔNG TIN

 

1

Tên dự án

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐẠ OAI

2

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

3

Diện tích

59,7454 ha

4

Hình thức đầu tư

Tất cả các hình thức

II

THÔNG TIN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN

1

Vị trí, khoảng cách đến các quốc lộ, tỉnh lộ, trung tâm thành phố, trung tâm huyện

- Cách Quốc lộ 20 là: 6Km.

- Cách Tỉnh lộ 721 là: 70m.

- Cách trung tâm huyện: 6Km

2

Khí hậu

- Đạ Huoai nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân ra 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm; mùa mưa từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau.

- Nhiệt độ:

+ Phí Bắc có địa bàn cao, nhiệt độ bình quân năm là 24oC

+ Phí Nam có địa bàn thấp hơn, nhiệt độ bình quân năm là 27oC

3

Hiện trạng sử dụng đất:

- Diện tích đã giải phóng mặt bằng: 59,7454 ha

- Diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng: 0

- Diện tích đất đã thu hút đầu tư:0

- Diện tích đất xây dựng nhà máy xí nghiệp còn lại: 0

4

Hiện trạng hạ tầng

- Hoàn thành san lấp mặt bằng, xây dựng trạm biến áp 110KV và hệ thống giao thông chân rìa hàng rào cụm công nghiệp

- Nước: chưa đầu tư

- Thông tin liên lạc: chưa đầu tư

- Xử lý nước thải: chưa đầu tư

5

Hiện trạng thu hút đầu tư:

Chưa có nhà đầu tư

III

ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ

1

Mục tiêu dự án

- Xây dựng cơ sở hạ tầng CCN trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tạo cơ sở vật chất để kêu gọi các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần trong và ngoài nước có mong muốn đầu tư khai thác tại các tỉnh thuộc khu vực cao nguyên.

- Hình thành CCN tập trung nhằm tận dụng tối đa có hiệu quả diện tích, bố trí mặt bằng cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư.

- Phát huy tối đa năng lực gắn kết các cơ sở sản xuất trong và ngoài CCN để hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiết kiệm chi phí vận tải nguyên vật liệu đồng thời có điều kiện tập trung vốn xử lý chất thải bào vệ môi trường.

2

Quy hoạch sử dụng đất:

+ Đất trung tâm điều hành, dịch vụ công cộng: 17.981 m2

+ Đất khu kỹ thuất: 41.421 m2

+ Đất kho bãi: 13.879 m2

+ Đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp: 366.209 m2

+ Đất giao thông: 57.897 m2

+ Đất cây xanh: 76.666 m2

+ Đất xây dựng nhà ở công nhân: 23.401 m2

 

 

 

IV

ĐIỀU KIỆN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

1

Lĩnh vực thu hút đầu tư

- Cụm công nghiệp Đạ Oai được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các ngành nghề thu hút đầu tư:

+ Nhóm ngành công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, thực phẩm

+ Nhóm ngành công nghiệp may mặc, da dày

+ Nhóm ngành công nghiệp cơ khí nhỏ và tiểu thủ công nghiệp

+ Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng

+ Công nghiệp sản xuất bột giấy

+ Một số ngành công nghiệp khác

- Địa phương ưu tiên thu hút các doanh nghiệp chế biến nông sản nhằm tạo điều kiện tiêu thụ nông sản cho người dân như chê 1biến: hạt điều, sầu riêng, mủ cao su,…

- Thu hút đầu tư nhà máy gạch vật liệu xây không nung.

2

Chi phí đầu tư

 

2.1

Đền bù giải phóng mặt bằng (Khai toán)

22.789.936.000 đồng

2.2

Thuê đất (Khai toán)

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 950 đồng/m2/năm

2.3

Điện, nước

- Giá điện (Thông tư 16/2014/TT- BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện); (đơn giá chưa bao gồm VAT)

 

Dùng cho sản xuất

Đồng/Kwh

785 - 2.520

 

Dùng cho kinh doanh

Đồng/Kwh

1.132 - 3.742

 

- Mức giá tiêu thụ nước sạch (Theo Quyết định số 48/2013/QĐ-UBNDngày ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng) như sau:

 

TT

 

Đối tượng và mục đích sử dụng nước sạch

 

Mức giá (đồng/m3)

1

Mức nước sinh hoạt của dân cư

 

 

- Mức 1: đến 2,5 m3/người/tháng

6.300

 

- Mức 2: trên 2,5 m3 đến 5 m3/người/tháng

10.000

 

- Mức 3: trên 5 m3/người/tháng

12.300

2

Cơ quan hành chính sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng

12.000

3

Hoạt động sản xuất vật chất

14.000

4

Hoạt động kinh doanh dịch vụ

18.000

2.4

Chi phí vận chuyển

 

3

Yêu cầu bảo vệ môi trường

Thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 22/2014/TT- BTNMT ngày 05 tháng 5 năm 2014 quy định và hướng dẫn thi hành Nghị số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

V

LỢI THẾ ĐẦU TƯ, KINH DOANH

1

Nguồn nguyên liệu

Diện tích, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn huyện Đạ Huoai:

- Cây công nghiệp dài ngày: 11.223ha; trong đó: Cây điều 8.056 ha, năng suất đạt 11,04 tạ/ha; cà phê 437,7 ha; cao su 1.882 ha; chè 530 ha

- Cây ăn trái 3.365 ha: sầu riêng đạt 8.854 tấn; chôm chôm 3.088 tấn; măng cụt 177 tấn.

2

Thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Trị trường tiêu thụ sản phẩm: trong nước và xuất khẩu

3

Lao động

- Tại huyện Đạ Huoai đã có cơ sở đào tạo nghề là một lợi thế để đào tạo công nhân có tay nghề tại địa phương.

4

Đánh giá chung

- Vùng nguyên liệu tại chỗ như điều, cây ăn trái lâu năm, cây tràm dồi dào; Nguồn lao động tại địa phương và các vùng phụ cận đủ cung ứng cho các dự án.

- Dễ thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước vì cụm công nghiệp Đạ Huoai nằm ở điểm nút giao thông của Tỉnh lộ 721 vời Quốc lộ 20; giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và TP HCM nên thuận lợi trong việc giao thông.

- Có nhiều chính sách ưu đãi về thuế, thuê đất….

- Nguồn nhân công rẻ là những điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

VI

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

1

Ưu đãi thuê đất

- Được miễn trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và miễn tiền thuê đất trong thời gian 11 năm.

2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất ưu đãi 10% áp dụng trong thời gian 15 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới để thực hiện dự án đầu tư.
- Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới để thực hiện dự án đầu tư.

3

Thuế xuất nhập khẩu

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được hưởng các ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu được quy định tại Điều 12, 13, 14, 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ.

4

Chính sách ưu đãi của địa phương

 

VII

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ LIÊN HỆ.

 

1

Thủ tục đăng ký

- Thỏa thuận địa điểm đầu tư

+ Dự án có vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở xuống do UBND huyện Đạ Huoai thỏa thuận

+ Dự án có vốn đầu tư từ trên 30 tỷ đồng và các dự án đầu tư có điều kiện không kể mức vốn đầu tư do UBND tỉnh Lâm Đồng thỏa thuận

- Cấp Giấy chứng nhận đầu tư

+ Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

+ Cơ quan cấp phép: UBND tỉnh Lâm Đồng

2

Địa chỉ liên hệ

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính Lâm Đồng,35 Trần Phú, Tp. Đà Lạt

Điện thoại: 063.3822311;    Fax: 063.3834806

2. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính Lâm Đồng,35 Trần Phú, Tp. Đà Lạt

Điện thoại: 063.3828295; Fax: 063.3828953

Email: sct@lamdong.gov.vn  

 3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản, phường 3, Tp. Đà Lạt.

Điện thoại: 063.3533167, Fax: 063.3811656

Email: xtdautu@gmail.com;  Website: dalat-info.vn

 4. UBND huyện Đạ Huoai

Địa chỉ: TDP4, Thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.

Điện thoại: 063.3874338 ; Fax: 874258

Email: ubnddahuoai@lamdong.gov.vn