BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 
New Page 1

    

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẠ HUOAI KHÓA VIII

     

                                                       THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY    

    

- Họ và tên : Nguyễn Quý Mỵ 

- Chức vụ : Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

- Điện thoại :

- Di động : 0918 012 942

- Email : mynq@lamdong.gov.vn

 

- Họ và tên : Trần Duy Hường 

- Chức vụ : Phó Bí thư trực Thường Huyện ủy

- Điện thoại :

- Di động :0918 668 025

- Email : @lamdong.gov.vn

- Họ và tên : Lưu Tiến Chinh 

- Chức vụ : Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 0633.874.364

- Di động : 0913.220.937

- Email : chinhlt@lamdong.gov.vn


  

                                     DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ KHOÁ VIII

 

STT

Họ và tên

Chức danh

 Chức vụ

 

 

1

Đ/c Nguyễn Qúy Mỵ

UV BTV

TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

2

Đ/c Trần Duy Hường

UV BTV

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

3

Đ/c Lưu Tiến Chinh

UV BTV

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

4

Đ/c Trịnh Xuân Thủy

UV BTV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

5

Đ/c Vũ Thị Phương

UV BTV

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

 

6

Đ/c Lưu Thế Công

UV BTV

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

7

Đ/c Lưu Hồng Long

UV BTV

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

8

Đ/c Nguyễn Thị Thơm

UVBTV

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

9

Đ/c Vũ Khắc Quế

UV BTV

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

 

10

Đ/c Đinh Viết Tâm

UV BTV

Trưởng Công an huyện

 

11

Đ/c Đặng Đình Thoan

UV BTV

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

 


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHOÁ VIII

STT

Họ và tên

Chức danh

 Chức vụ

 

 

1

Đ/c Nguyễn Qúy Mỵ

UV BTV

TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

2

Đ/c Trần Duy Hường

UV BTV

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy

 

3

Đ/c Lưu Tiến Chinh

UV BTV

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

4

Đ/c Trịnh Xuân Thủy

UV BTV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

5

Đ/c Vũ Thị Phương

UV BTV

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

 

6

Đ/c Lưu Thế Công

UV BTV

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

7

Đ/c Lưu Hồng Long

UV BTV

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

8

Đ/c Nguyễn Thị Thơm

UVBTV

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

9

Đ/c Vũ Khắc Quế

UV BTV

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

10

Đ/c Đinh Viết Tâm

UV BTV

Trưởng Công an huyện

 

11

Đ/c Đặng Đình Thoan

UV BTV

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

 

12

Đ/c Trịnh Xuân Chiêm

HUV

Bí thư Đảng ủy thị trấn Mađaguôi

 

13

Đ/c Nguyễn Quốc Phi

HUV

Chánh VP Huyện ủy

 

14

Đ/c Nguyễn Văn Lĩnh

HUV

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

15

Đ/c Nguyễn Linh Hoạt

HUV

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

16

Đ/c Lưu Hướng Quân

HUV

Giám đốc TT Y tế huyện

 

17

Đ/c Nguyễn Văn Trinh

HUV

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 

18

Đ/c Phan Thanh Bình

HUV

Trưởng phòng TNMT huyện

 

19

Đ/c Hà Thị Thanh Huyền

HUV

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

20

Đ/c Phạm Duy Quyền

HUV

Trưởng phòng Tư pháp huyện

 

21

Đ/c Dương Văn Tân

HUV

Trưởng phòng Nội vụ huyện

 

22

Đ/c Trần Tân

HUV

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 

23

Đ/c K’Xuân Riêng

HUV

Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

 

24

Đ/c Phạm Doãn Thành

HUV

Chủ tịch UBND xã Hà Lâm

 

25

Đ/c Nguyễn Quyết Thắng

HUV

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

 

26

Đ/c K’Din

HUV

Bí thư Đảng ủy xã Đạ P’Loa

 

27

Đ/c Đặng Hùng Việt

HUV

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

 

28

Đ/c Cấn Kim Khôi

HUV

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

29

Đ/c Hoàng Thanh Nam

HUV

Bí thư Đảng ủy xã ĐạM’ri

 

30

Đ/c Nguyễn Văn Hà

HUV

Giám đốc TTBDCT huyện

 

31

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo

HUV

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

32

Đ/c Trần Duy Thọ

HUV

 Bí thư Huyện đoàn

 

33

Đ/c Nguyễn Xuân Hùng

HUV

Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

34

Đ/c Ninh Văn Long

HUV

Phó Viện trưởng VKSND huyện

 

35

Đ/c Trịnh Văn Hùng

HUV

Chánh án TAND huyện

 

36

Đ/c Phùng Trần Bắc

HUV

Chính trị viên-Cơ quan Quân sự huyện

 

37

Đ/c Võ Đông Hà

HUV

Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Đạ M’ri

 

38

Đ/c Nguyễn Văn Hanh

HUV

Chánh Thanh tra huyện

 

39

Đ/c Nguyễn Văn Tú

HUV

Trưởng phòng TC-KH huyện

 

40

Đ/c Hà Mạnh Hoan

HUV

Chánh VP HĐND và UBND huyện

 

41

Đ/c Võ Văn Tùng

HUV

Phó Trưởng Công an huyện