Skip navigation links
Văn bản QPPL
Nghị quyết HĐND tỉnh
Quyết định UBND tỉnh
Chỉ thị UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Toàn bộ
Quyết định UBND tỉnh
Chỉ thị UBND tỉnh
QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh
Các sở, ban ngành
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở GD & ĐT
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐTBXH
Sở Nội vụ
Sở Ngoại vụ
Sở NN & PTNT
Sở Thông tin & Truyền thông
Sở Tư pháp
Sở VHTT & DL
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Các thành phố, huyện
Thành phố Đà Lạt
Thành phố Bảo Lộc
UBND Đơn Dương
UBND Lạc Dương
UBND Đức Trọng
UBND Di Linh
UBND Lâm Hà
UBND Đam Rông
UBND Bảo Lâm
UBND Đạ Huoai
UBND Đạ Tẻh
UBND Cát Tiên

 Văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, điều hành tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 54 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
260/TB-UBND 23/10/2019 Kết luận của đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại hội thảo tham vấn dự thảo “Chiến lược đô thị carbon thấp cho thành phố Đà Lạt”
4509/UBND-NC 22/07/2019 Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (kèm đề cương báo cáo)
8245/UBND-TKCT 13/12/2018 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
2258/QĐ-UBND 02/11/2018 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 22/3/2011 của UBND tỉnh
2790/QĐ-UBND 21/12/2017 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng
2268/QĐ-UBND 19/10/2017 Bổ sung nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tham gia cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng
5960/UBND-VX3 11/09/2017 Kế hoạch thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020
5859/UBND-VX3 06/09/2017 Kế hoạch triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1528/QĐ-UBND 11/07/2017 Điều chỉnh bảng điểm chuẩn lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng
127/TB-UBND 18/05/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Đoàn Văn Việt tại buổi làm việc ngày 12/5/2017 về kế hoạch triển khai chiến lược thương hiệu và quảng bá nông sản, du lịch nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng
2888/UBND-TH1 12/05/2017 Triển khai thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2331/UBND-LN 21/04/2017 Đôn đốc thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
2297/UBND-VX2 20/04/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp vă hóa Việt Nam đén năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
496/UBND-VX3 23/01/2017 Triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
8279/UBND-VX2 30/12/2016 Triển khai thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2798/QĐ-UBND 26/12/2016 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng
7850/UBND-VX2 14/12/2016 Lập báo cáo tình hình triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh
2619/QĐ-UBND 28/11/2016 Điều chỉnh một sốt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức và giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng
3006/UBND-NC 02/06/2016 Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
2235/UBND-XD2 28/04/2016
Rà soát, đánh giá, tổng hợp các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến thực hiện quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
47/UBND-NC 06/01/2016 Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành thanh tra
2840/QĐ-UBND 29/12/2015 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 16 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7620/UBND-VX 10/12/2015 Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020
7284/UBND-VX 26/11/2015 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
5348/UBND-NV 09/09/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại đền năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Quản trị nội dung : Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822307 - Fax: 0263.3821138 - Email: vpubnd@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này