Skip navigation links
Trang chủ
Đảng bộ huyện
HĐND huyện
UBND huyện
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Hộp thư góp ý
TTHC cấp huyện
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Tổng quan KT-XH
Địa giới hành chính
Tin tức Sự kiện
Đảng bộ huyện
HĐND huyện
UBND huyện
MTTQ và các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Vươn xa Lúa gạo Cát Tiên
Văn bản hành chính
UBND tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Thủ tục hành chính
Bộ thủ tục hành chínhExpand Bộ thủ tục hành chính
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Tiếp công dân
Kết quả tiếp công dân
Quy chế tiếp dân
Khoa học kỹ thuật
Lĩnh vực Công Thương
Nông lâm nghiệp
Văn hóa-nghệ thuật
Đền ơn - Đáp nghĩa
70 năm ngày TBLS
Gương người lính
Thư ngỏ
Kế hoạch tổ chức
VP điện tử - eOffice
Phần mềm cài đặt eOffice
Hướng dẫn cài đặt eOffice
Hướng dẫn sử dụng eOffice
Quy chế quản lý và sử dụng eOffice
Vì tương lai
Kêu gọi ủng hộ Quỹ BTTE
Kế hoạch hành động vì trẻ em
TCVN ISO 9001:2008
Quyết định công nhận TCVN ISO 9001:2008
Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2008
QUY HOẠCH CÁT TIÊN
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2020
Đại hội MTTQVN 2019
Gương điển hình
Văn bản chỉ đạo
Ủy ban bầu cử Cát Tiên
Đại biểu HĐND
Tin tức về bầu cử
Văn bản về bầu cử
Cát Tiên 30 năm
Cát Tiên trên chặng đường phát triển
Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Tiên 1945 - 2015
Công khai ngân sách
Cong khai NSNN 2020Expand Cong khai NSNN 2020
Công khai NSNN 2018
Công khai NSNN 2019
Bảo hiểm Y tế
Luật BHYT
Cần biết về BHYT
Phát ngôn báo chí
Thông tin người phát ngôn báo chí
TTHC cấp huyện
TTHC cấp huyện
Dân tộc
Ngoại vụ
Tài chính
Xây dựng
TTHC cấp xã
TTHC CẤP XÃ
Dân tộc - Tôn giáo
Tài chính
Gương điển hình
Quy hoạch sử dụng đất
Thừa phát lại
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại;
- Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;
- Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;
- Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, quy định tạm thời về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng hợp pháp toàn bộ trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).
Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện quyết định cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
c) Bước 3. Chủ trang trại nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế); trong trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực.
Cán bộ trả kết quả thu lại giấy biên nhận hồ sơ và yêu cầu người nhận ký nhận Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Thời gian nhận kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân là chủ trang trại cũ và các tài liệu liên quan đến việc thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng trang trại;
- Báo cáo tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại sau khi được thừa kế, chuyển nhượng (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã nơi trang trại đang hoạt động;
- Giấy chứng minh nhân dân photo, kèm ảnh 3 x 4 của chủ trang trại.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (có mẫu kèm theo).
b) Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại sau khi được thừa kế, chuyển nhượng (có mẫu kèm theo).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Có giá trị hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm đạt năm mươi triệu đồng trở lên.
b) Có quy mô sản xuất như sau:
- Đối với trang trại trồng trọt (đất liền vùng, liền khoảnh): Có diện tích trang trại 03 ha trở lên đối với cây hàng năm và 05 ha trở lên đối với cây lâu năm; riêng trang trại trồng hồ tiêu thì chỉ cần quy mô 0,5 ha trở lên; trang trại lâm nghiệp phải có quy mô 10 ha trở lên.
- Đối với trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm:
+ Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò …) sinh sản, lấy sữa có thường xuyên 10 con trở lên; chăn nuôi lấy thịt có thường xuyên 50 con trở lên.
+ Chăn nuôi tiểu gia súc (lợn, dê …) sinh sản thường xuyên 20 con trở lên đối với lợn và 100 con trở lên đối với dê, cừu và gia súc khác, chăn nuôi lợn thịt có thường xuyên 100 con trở lên (không kể lợn sữa), dê thịt có thường xuyên 200 con trở lên.
+ Chăn nuôi gia cầm có thường xuyên 2.000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi).
- Đối với trang trại nuôi trồng thủy sản (diện tích mặt nước liền vùng, liền khoảnh): Phải có diện tích mặt nước từ 02 ha trở lên. Riêng đối với nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp (nuôi thâm canh có áp dụng công nghệ cao) thì mức tối thiểu là 01 ha diện tích mặt nước.
Loại Cấp huyện : Nông lâm nghiệp
Thời gian
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Không
Đính kèm  Bieu_KQĐT.doc
Cấp đổi GCN_KTTT.doc
Nghịquyết_03_2000.doc
QĐ_05_2006.doc
tt74.2003.doc
TTLT_69_2000.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÁT TIÊN - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: UBND huyện Cát Tiên
Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3884005  - Fax:0263.3884455  - Email: bbtcattien@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn cattien.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này