VỀ VỚI QUẢNG NGÃI HÔM NAY 

            Là xã "cửa ngõ" của huyện giao thoa với huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng và Đắc Lua - Đồng Nai, xã Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng” và đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2020.

          Mặc dầu thành lập mới, nhưng trên cơ sở nền tảng về dân số, diện tích, kết cấu hạ tầng, tổ chức bộ máy.... cùng với việc trong thời gian qua, xã đã phát huy thế mạnh của mình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tuyên truyền vận đồng nhân dân hợp lực cùng với Đảng bộ và chính quyền tiếp tục giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, khuyến khích người dân tạo môi trường sống "xanh, sạch, đẹp", thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.... để xứng đáng là "cửa ngõ" của huyện.

          Với suy nghĩ của mình cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Ngãi trong việc quyết tâm giữ vững xã chuẩn văn hóa nông thôn mới, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND xã bộc bạch: tuy mới thành lập, nhưng dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, điều hành quản lý của UBND xã, cùng với sự giám sát của HĐND xã, với tinh thần đoàn kết - đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các hoạt động của xã diễn ra rất thuận lợi, từ sản xuất nông nghiệp đến xây dựng hạ tầng cơ sở, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Đây chính là nền tảng để xã Quảng Ngãi tiếp tục phát triển, cùng với huyện nhà hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới trong năm 2020.

   
Một số hình ảnh về Quảng Ngãi hôm nay

Nhà văn hóa xã

Đoạn đường 721 qua xã thoáng sạch

Môi trường tại Trường mầm non xã được tôn tạo bài bản

Đường vào thôn thoáng đãng

          Có thể nói việc thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng”, được Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện lãnh chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc; đảm bảo trình tự theo quy định của pháp luật, từ đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, trong đó có xã Quảng Ngãi. Đây là một thành công lớn đầu tiên của huyện Cát Tiên. Cũng là điểm nhấn của xã Quảng Ngãi trong năm 2020, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII "Về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện "Về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020".  
                                                                                                           Lê Thị Hiệp