CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN CÁT TIÊN 

            Chiều ngày 13/2/2020, UBND huyện Cát Tiên đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Cát Tiên . Dự buổi lễ có ông Trần Đình Thái - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Nguyễn Thị Thùy - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Trần Quốc Doanh - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Bí thư Chi bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao cùng toàn thể Ban Giám đốc, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện .

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đình Thái trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Cát Tiên

            Tại buổi lễ, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nguyễn Thị Thùy đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lịch - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lâm giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện.

            Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đình Thái đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đình Thái tin tưởng đồng chí Nguyễn Hoàng Lịch sẽ phát huy tốt năng lực, làm tốt công tác điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung tâm trên các lĩnh vực: thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và quản lý Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đình Thái mong rằng, tập thể Ban Giám đốc và viên chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Cát Tiên được thành lập vào tháng 10/2018 trên cơ sở sát nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cát Tiên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên.

                                           Ngân Hậu