BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CÁT TIÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN TẠI KHU VỰC CÁCH LY 

            Chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực cách ly.

Mặc trang phục phòng chống dịch bệnh

            Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Cát Tiên, khu huấn luyện của Ban chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên ở xã Đức Phổ đã được chọn để làm khu vực cách ly những người nghi nhiễm Covid-19. Để chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp có người cần cách ly, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực cách ly và đã tổ chức tập huấn cho đội viên dân quân y tế cách mặc trang phục chống dịch, cũng như các kỹ năng cần thực hiện nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh tại nơi cách ly trong khi làm nhiệm vụ. Cho đến nay, trên địa bàn huyện Cát Tiên chưa có trường hợp nào bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

                                                                                                          Khúc Giang