XÃ ĐỨC PHỔ VỚI LỘ TRÌNH NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

            Là một trong những xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đầu tiên của huyện Cát Tiên, thực hiện có hiệu quả Quyết định 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2018-2020.  

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Đức Phổ, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, xã Đức Phổ đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí, với quan điểm "duy trì, phát triển và bền vững", từ đó, tính cộng đồng làng, xã được lan tỏa, tạo động lực cho việc hình thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tinh thần Nghị quyết Đảng ủy xã đề ra.

            Tính đến tháng 01/2020, về hạ tầng kinh tế - xã hội, toàn xã có đường trục thôn và đường liên thôn đã cứng hóa đạt 90,3%; diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt 93,75%; 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn; 03/03 trường học đạt chuẩn Quốc gia; nhà ở của hộ dân đạt 95,2%.Về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, có 03 mô hình liên kết sản xuất đạt hiệu quả.

            Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (trung cấp, phổ thông, bổ túc) đạt trên 95%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm chiến 70,3%; có 5/5 thôn đạt danh hiệu văn hóa. Cảnh quang, môi trường xanh, sạch đẹp, với hành rào dâm bụt được người dân hưởng ứng; hệ thống thoát nước đảm bảo, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Việc chăn nuôi với chuồng trại hợp vệ sinh được nhân dân ủng hộ.

            Tình hình an ninh trật tự - hành chính công được quan tâm thương xuyên; không có khiếu kiện đông người; công khai minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính cũng như giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân, không có trường hợp chậm trễ.

          Có thể nói, việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Đức Phổ đã làm cho bộ mặt nông thôn trừng bước "thay da đổi thịt", đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hiện xã đang tập trung cho việc hoàn thiện các chỉ tiêu trong từng tiêu chí, phấn đấu năm 2020 đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, theo tinh thần Nghị quyết số 69-NQ/ĐU ngày 24/12/2019 của Đảng ủy xã Đức Phổ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.

                                                                                                            Lê Thị Hiệp