CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP ĐẢNG BỘ XÃ MỸ LÂM VÀO ĐẢNG BỘ XÃ NAM NINH 

            Chiều ngày 12/2/2020, tại xã Nam Ninh, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định sáp nhập Đảng bộ xã Mỹ Lâm vào Đảng bộ xã Nam Ninh. Dự hội nghị có ông Bùi Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nông Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Đình Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; ông Đỗ Văn Huynh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ không chuyên trách, đại diện các chi bộ, các thôn của hai xã: Nam Ninh và Mỹ Lâm.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Hùng trao Quyết định sáp nhập Đảng bộ xã Mỹ Lâm vào Đảng bộ xã Nam Ninh

            Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trần Đình Hạnh đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm: Quyết định số 770-QĐ/HU ngày 07/2/2020 “Về việc sáp nhập Đảng bộ xã Mỹ Lâm vào Đảng bộ xã Nam Ninh”, Quyết định số 771-QĐ/HU ngày 07/2/2020 “Chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020” và Quyết định số 772-QĐ/HU ngày 07/2/2020 “Về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên”. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng”, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên quyết định sáp nhập Đảng bộ xã Mỹ Lâm vào Đảng bộ xã Nam Ninh và chuyển toàn bộ 8 chi bộ với 50 đảng viên của Đảng bộ xã Mỹ Lâm vào Đảng bộ xã Nam Ninh. Sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã Nam Ninh có tổng cộng 155 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 19 đồng chí, chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Ninh gồm 3 đồng chí và chỉ định ông Hà Hải Long - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Hoàng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh gồm: ông Mai Văn Tam và ông Phạm Văn Chương.

Lãnh đạo Huyện ủy Cát Tiên trao Quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Ninh

            Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Hùng khẳng định, việc sáp nhập các xã, thôn, tổ dân phố là chủ trương chung của Đảng được thực hiện trên toàn quốc nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng quản lý của chính quyền cơ sở và thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã trong thực hiện công tác sáp nhập. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Hùng nhấn mạnh, Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Ninh sau khi sáp nhập cần tập trung lãnh, chỉ đạo bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, ban hành Quy chế hoạt động của Đảng bộ xã, lãnh đạo tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Nam Ninh và kiện toàn bộ máy chính quyền sau khi sáp nhập xã; thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công tác hoạt động; cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quan tâm đến công tác tổ chức hoạt động của các thôn, đảm bảo công tác sáp nhập không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân chuyển đổi các loại giấy tờ theo quy định, tất cả nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Đảng bộ xã vững mạnh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Toàn cảnh hội nghị sáp nhập

            Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh Hà Hải Long cho biết, sẽ không ngừng nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm, cùng với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                                        Ngân Hậu