CÁT TIÊN 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61: VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG CAO 

            10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các Đề án, Quyết định của Trung ương, các cấp, các ngành liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng được nâng cao và là điểm tựa vững chắc để nông dân trong huyện không ngừng lao động hăng say, cần cù, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng, thử nghiệm với những mô hình kinh tế mới, hiệu quả để giảm nghèo bền vững, rồi vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, khá giả và làm giàu.

          Từ Kết luận số 61 và sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, chính quyền và sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, Hội Nông dân các cấp trong huyện luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với phương châm luôn hướng về cơ sở, theo hướng hiệu quả, thiết thực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Với phần lớn hộ dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp và phát huy là vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội nông dân các cấp trong huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao. Hội đã vận động hội viên thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ hợp lý, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị... nhằm tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Tính đến cuối năm 2019, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích của huyện đạt 68 triệu đồng/ héc ta; hình thành được 15 chuỗi liên kết sản xuất; tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt 100%, thu hoạch đạt trên 90%, các khâu khác đạt 80%; tập trung các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi... Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong huyện chủ động phối hợp làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, lao động trong lúc nông nhàn và đã có trên 7.500 lượt người có việc làm trong 10 năm qua.

Cơ giới hóa trong sản xuất lúa đã giúp bà con nông dân trong huyện giảm chi phí đầu tư

          Hàng năm đều kiện toàn Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân. Tính đến cuối năm 2019, tổng Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân huyện quản lý là trên 3 tỷ 800 triệu đồng, thực hiện 13 dự án với 134 hộ vay. Từ nguồn vốn vay "Quỹ hỗ trợ nông dân", đã tạo điều kện về vốn cho các hộ nông dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị nhằm tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Nhìn chung các hộ được tiếp cận với vốn "Quỹ hộ trợ nông dân" sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đã và đang đem lại hiệu quả khá tốt. Cùng với nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp Hội nông dân cũng đã tín chấp cho hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cán bộ, hội viên có vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh với số tiền gần 80 tỷ đồng.

           Các cấp Hội Nông dân trong huyện tích cực vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Hội và địa phương, trong đó đặc biệt là phong trào: nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết tương trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững. Xác định đây chính là nền tảng, động lực, là cơ sở cho sự phát triển của mọi phong trào khác, nên cùng với việc tín chấp cho hội viên vay vốn, vận động cán bộ, hội viên xây dựng quỹ, tổ hội giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm làm ăn; luôn khuyến khích hội viên mạnh dạn thử nghiệm với những mô hình kinh tế mới, hiệu quả, có nhu cầu thị trường lớn, như mô hình trồng dâu nuôi tằm, mô hình nuôi bò lai, nuôi cá lồng ở hồ Đắc Lô, trồng rau lấy hạt, trồng lúa chất lượng cao, mô hình trồng cây ăn trái…Toàn huyện Cát Tiên hiện có 9 cơ sở Hội Nông dân, 59 chi hội cơ sở với gần 6.600 hội viên, thì bình quân hàng năm có khoảng 2.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Nông dân các cấp, nông dân trong huyện ngày càng có những vụ thu hoạch đạt năng suất cao

          Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên về mục đích, lợi ích thiết thực mà phong trào hướng tới là nâng cao đời sống nhân dân nông thôn, xây dựng bộ mặt làng quê nông thôn ngày một khang trang, từ đó mỗi hội viên nhận thức rõ quyền li và trách nhiệm của mình đối với phong trào nên đã tự nguyện, tích cực tham gia. Cùng với hăng say, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng nhà cửa, hàng rào, cổng ngõ khang trang, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh, như làm đường giao thông, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, kênh mương nội đồng... Nhờ vậy mà đến nay, bộ mặt làng quê nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện, hiện toàn huyện chỉ còn 1,51% tỷ lệ hộ nghèo; đã có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt huyện nông thôn mới.

          Có thể thấy rằng, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020", đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp trong huyện không ngừng được củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận và vai trò, trách nhiệm cũng được khẳng định, qua đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới và thực sự là điểm tựa cho hội viên trong huyện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. 

                                                                                                            Mai Lan