BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “CÁN BỘ, CHIẾN SĨ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN NÓI KHÔNG VỚI VI PHẠM PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC, KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI NĂM 2020” 

            Chiều ngày 25/3/2020, Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên đã tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nói không với vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội năm 2020”. Tham dự chương trình Tọa đàm có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện và đại diện Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trong huyện.

Toàn cảnh chương trình Tọa đàm

            Chương trình Tọa đàm “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nói không với vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội năm 2020” là một trong những hoạt động được Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, từ đó xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, nêu cao tính tự giác chấp hành pháp luật và kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự xã Đồng Nai Thượng tham luận tại chương trình Tọa đàm

            Tại buổi Tọa đàm, các ý kiến trao đổi đã có những đánh giá về thực trạng công tác quản lý, giáo dục giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay và tập trung trao đổi, chia sẻ về những cách làm hay, những việc làm cụ thể, thường xuyên, hàng ngày mang lại hiệu quả cao trong việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

            Qua chương trình Tọa đàm, Ban chỉ huy quân sự huyện sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chỉ huy các cấp; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sống có tình thương, có trách nhiệm; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt ngày chính trị và văn hóa tinh thần, ngày pháp luật,..., từ đó thực hiện đạt hiệu quả cao Chỉ thị số 103/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

                                                                                                      Ngân Hậu