ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

            Sáng ngày 07/4/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã tiến hành tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

            Tại lễ tiếp nhận, ông Dương Hùng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh, để cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 thành công thì rất cần sự quyết tâm và chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, vì vậy, cùng với việc chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh thì việc chung tay, góp sức ủng hộ bằng kinh phí, trang thiết bị, nhu yếu phẩm là rất cần thiết để nước ta có thêm sức và lực chiến thắng với dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ cho những trường hợp cần sự giúp đỡ. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dương Hùng Cường trân trọng ghi nhận và mong muốn tiếp tục nhận sự ủng hộ, đóng góp của các tập thể, các nhà hảo tâm vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, qua đó hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở trong và ngoài huyện.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên Dương Hùng Cường tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân

Liên đoàn Lao động huyện tặng khẩu trang vải cho người lao động Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Cát Tiên

            Trong sáng ngày 07/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã tiếp nhận 1.000 chiếc khẩu trang vải do Liên đoàn Lao động huyện ủng hộ, trong đó có 200 chiếc khẩu trang được trao tặng cho người lao động thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Cát Tiên và tiếp nhận được 4 triệu đồng tiền mặt do các tập thể, cá nhân ủng hộ.

            Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi Toàn dân chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Lời kêu gọi Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên vừa phát động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tuân thủ các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh theo đúng hướng dẫn, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực chung tay hành động, tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Cát Tiên và góp phần chia sẻ với các địa phương trong cả nước.

                                                                                                         Ngân Hậu