HỘI VIÊN PHỤ NỮ THỊ TRẤN CÁT TIÊN ĐỐI THOẠI VỚI CẤP UỶ CHÍNH QUYỀN VÀ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN 

            Sáng ngày 18/3/2020, tại Hội trường UBND thị trấn Cát Tiên đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Đảng uỷ - UBND thị trấn Cát Tiên với Hội viên phụ nữ thị trấn Cát Tiên. Về tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Thanh Nga - HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; ông Vũ Văn Sang - HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn; lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQVN thị trấn, Trưởng các ngành, đoàn thể cùng các chị em Hội viên Hội phụ nữ thị trấn.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì tại Hội nghị

          Với  tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, mạnh dạn của hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn, qua tổng hợp có 10 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Cách tổ chức các hoạt động thu hút chị em tham gia vào tổ chức hội; công tác vốn vay để chị em được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo; Công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; Vấn đề đất đai; Việc xây dựng Hương ước, quy ước tại các Tổ dân phố sau khi tiến hành sáp nhập các tổ dân phố; Vấn đề vệ sinh môi trường...

Hội viên phụ nữ thị trấn thẳng thắn trao đổi trực tiếp tại Hội nghị

          Tại buổi đối thoại, bà Bùi Thị Thanh Nga - HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lắng nghe và giải đáp các ý kiến của các chị em Hội viên về công tác Hội; Công tác xây dựng và phát triển Hội viên; Chị em phụ nữ giúp đỡ nhau thông qua quỹ "Mái ấm tình thương" do huyện hội phát động; Công tác an sinh xã hội, công trình chào mừng Đại Hội Đảng các cấp... Đồng thời, thông qua buổi đối thoại, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã trao đổi về quyền lợi, vai trò và trách nhiệm của chị em phụ nữ trong gia đình cũng như trong xã hội.

          Cũng tại Hội nghị, ông Vũ Văn Sang - HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn đại diện lãnh đạo địa phương tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị mà hội viên phụ nữ quan tâm đưa ra. Đồng thời nhấn mạnh, các nội dung đưa ra trong buổi đối thoại đều phù hợp gồm 10 ý kiến đã được trả lời đầy đủ. Tuy nhiên, còn một số nội dung được chị em Hội viên quan tâm sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Văn Sang cũng yêu cầu các chị em Hội viên phụ nữ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình và là người phụ nữ mẫu mực, người cán bộ tiên phong trong phong trào Hội phụ nữ, góp phần chung tay thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.                                                                                                Ngọc Trang