UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN LẦN THỨ VIII 

            Chiều ngày 04/3 /2020 , UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII , nhiệm kỳ 2020 - 2025 . Ông Dương Hùng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Dương Hùng Cường chủ trì hội nghị

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

            Tại hội nghị, lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam huyện, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện và các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã tham gia đóng góp các ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII. Nhiều đại biểu bày tỏ sự quan tâm về chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025, về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế của huyện trong 5 năm tới, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ trên địa bàn huyện,...

            Qua hội nghị, UBMTTQ Việt Nam huyện sẽ tiến hành tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi về Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.

            Dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành cấp phát tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho UBMTTQ các xã, thị trấn để tiến hành cấp phát cho người dân ở các khu dân cư.
                                                                                                  
Ngân Hậu