CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG COVID - 19 

            Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; đồng thời nhằm góp phần phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, từ ngày 16/3/2019, Công đoàn cơ sở Khối Dân vận phối hợp với Chi đoàn Mặt trận đoàn thể triển khai tuyên truyền và bố trí 03 địa điểm rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, công chức, người lao động trước khi làm việc và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc.

Nội dung tuyên truyền và địa điểm bố trí dung dịch nước sát khuẩn

Cán bộ, công chức rửa tay sát khuẩn trước khi làm việc

            Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực, giúp cán bộ, công chức bảo vệ sức khỏe bản thân; có điều kiện tìm hiểu thêm về cách phòng chống dịch bệnh, từ đó nêu gương tốt và tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các địa phương trong cả nước.

            Việc làm của Công đoàn cơ sở Khối Dân vận, Chi đoàn Mặt trận đoàn thể tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa thiết thực, được cán bộ, công chức nhiệt tình ủng hộ và Chi bộ Mặt trận đoàn thể đánh giá cao. Hi vọng, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành cùng với sự tự giác bảo vệ sức khỏe bản thân của tất cả mọi người, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng nói riêng sẽ không có bất kỳ ai lây nhiễm và nước ta sẽ khống chế thành công dịch Covid-19.

                                                                                            Hồng Anh