TỔ CÔNG TÁC BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI CHI BỘ HẠT KIỂM LÂM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

Chiều ngày 12 tháng 3 năm 2020, Tổ công tác Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp đã làm việc với Chi bộ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong 3 tháng đầu năm 2020; kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; công tác chuẩn bị Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong tổ công tác Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách Chi bộ Hạt Kiểm lâm và toàn thể đảng viên chi bộ.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Khắc Bình  - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Văn Tần, Bí thư chi bộ đã báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020; công tác chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua kết quả làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự cố gắng, quyết tâm chính trị của chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 3 tháng đầu năm, nhất là công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên, việc khắc phục một số tồn tại, hạn chế theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy còn chậm.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 31/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc của Đảng. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tập trung chuẩn bị tốt nội dung, các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo kế hoạch.

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY