ĐỂ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN CÁT TIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025 LÀ ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG TRONG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN 

            Sáng ngày 11/3/2020, ông Ngô Xuân Hiển - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm 2020 tại Đảng ủy thị trấn Cát Tiên.

          Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Ngô Xuân Hiển ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy thị trấn Cát Tiên trong 3 tháng đầu năm. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Cát Tiên đã và đang tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 với quyết tâm và sự đồng thuận cao. Đảng ủy thị trấn Cát Tiên lãnh chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ đông xuân đảm bảo kế hoạch đề ra, trong đó riêng đối với cây lúa là 910 ha đã hoàn thành việc thu hoạch với năng suất đạt 70 tạ/ ha; chú trọng phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường chỉ đạo quản lý nhà nước về trật tự đô thị; giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao; hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập 5 tổ dân phố để thành lập 2 tổ dân phố mới theo như Nghị quyết số 166/NQ-HĐND, ngày 21/01/2020 của HĐND tỉnh; chăm lo Tết Nguyên đán cho gia đình chính sách, người nghèo chu đáo gắn với làm tốt công tác an sinh xã hội.

          Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, song song với triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng theo hướng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy thị trấn Cát Tiên cũng đã tập trung, chỉ đạo thành công Đại hội 23 Chi bộ trực thuộc và chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2020…

            Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Ngô Xuân Hiển chỉ đạo Đảng ủy thị trấn Cát Tiên tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng Chi bộ, chất lượng đảng viên, qua đó lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, tại khu dân cư, để hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chú trọng việc xây dựng văn minh đô thị; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại các tổ dân phố mới được sắp xếp, sáp nhập; tiếp tục triển khai đồng bộ, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, đặc biệt là đối với các trường học tổ chức tẩy trùng, vệ sinh bàn ghế, trường lớp, đảm bảo các vật tư y tế, phối hợp tốt với phụ huynh trong công tác phòng chống dịch bệnh, qua đó sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi có thông báo gắn với chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Ngô Xuân Hiển cũng chỉ đạo, Đảng ủy thị trấn Cát Tiên tiếp tục chuẩn bị tốt, chu đáo các điều kiện cho Đại hội từ văn kiện, nhân sự và các điều kiện khác, đặc biệt là giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân trước khi Đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, từng hộ gia đình, đoàn viên, hội viên về Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó để các tầng lớp nhân dân nhận thấy Đại hội chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện chính trị ý nghĩa, từ đó hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác tốt, nhằm lập thành tích chào mừng Đảng bộ thị trấn bằng những công trình, sản phẩm, hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

                                                                                           Mai Lan