PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY NGUYỄN KHẮC BÌNH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM Y TẾ 

            Sáng ngày 11/3, Đoàn công tác của Huyện ủy do ông Nguyễn Khắc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Trung tâm Y tế về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Khắc Bình phát biểu kết luận buổi kiểm tra

            Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Huyện ủy Cát Tiên về phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, trong 3 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Trung tâm Y tế đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, đảm bảo hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời quan tâm công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã khám chữa bệnh cho hơn 24.700 lượt bệnh nhân, trong đó có gần 950 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, đồng thời Trung tâm Y tế huyện đã triển khai thực hiện kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền để người dân được cung cấp những thông tin đầy đủ và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh. Trong tháng 01/2020, tất cả 6/6 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ với công tác tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của đảng viên. Trong 3 tháng đầu năm, Đảng ủy Trung tâm Y tế đã cử 2 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, cử 5 đảng viên tham gia học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Trung tâm Y tế đã tiến hành kiểm tra 1 Chi bộ; còn 6 Chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra định kỳ đối với 7 đảng viên; mỗi Chi bộ đều đã tổ chức sinh hoạt được 1 chuyên đề. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Trung tâm Y tế đã xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội và tiến hành lấy ý kiến góp ý theo quy định; thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Đảng ủy theo quy trình và xây dựng Đề án nhân sự đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

            Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Khắc Bình đánh giá, Đảng bộ Trung tâm Y tế đã làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cần được tiếp tục chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo đúng quy định, qua Đại hội phải tạo niềm tin, sự khấn khởi cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng. Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Khắc Bình lưu ý, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vì vậy, đối với Trung tâm Y tế cần tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

                                           Ngân Hậu