BÍ THƯ HUYỆN ỦY NGÔ XUÂN HIỂN KIỂM TRA TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13 CỦA HUYỆN ỦY TẠI ĐẢNG BỘ XÃ NAM NINH 

            S áng ngày 13/3/2020, Đoàn công tác của Huyện ủy do ông Ngô Xuân Hiển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Huyện ủy Cát Tiên về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngô Xuân Hiển phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

            Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Ninh đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong 3 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm. Theo đó, trong thời gian trước và sau khi sáp nhập Đảng bộ xã Mỹ Lâm vào Đảng bộ xã Nam Ninh đến nay, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Nam Ninh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, tích cực xây dựng địa phương; tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được duy trì ổn định và có những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Song song đó, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, Đảng bộ xã Nam Ninh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời phổ biến, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, thông tin về tình hình thời sự. Sau khi sáp nhập Đảng bộ, Đảng ủy xã Nam Ninh đã xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Thường vụ và Đảng ủy viên; tiến hành kiện toàn các Chi bộ trực thuộc và chỉ đạo UBMTTQ xã và các tổ chức đoàn thể kiện toàn các Ban công tác Mặt trận, các chi hội; chỉ đạo kiện toàn các thôn; đồng thời, Đảng ủy xã kiện toàn Ban chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại Đảng ủy xã Nam Ninh

            Qua nghe các ý kiến báo cáo, đóng góp tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Nam Ninh, ông Ngô Xuân Hiển - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy xã Nam Ninh đã tạo những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và tăng cường, địa phương đã có nhiều giải pháp để nâng cao đời sống nhân dân.

            Bí thư Huyện ủy lưu ý, xã Nam Ninh cần tiếp tục rà soát các giải pháp phát triển sản xuất, kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới hiện nay; quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; trong định hướng phát triển lâu dài, địa phương cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch vùng; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân chuyển đổi các loại giấy tờ theo quy định; đồng thời tiếp tục quán triệt tinh thần làm việc “Xây dựng ý thức phục vụ nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Huyện ủy Ngô Xuân Hiển nhấn mạnh, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần nâng cao trách nhiệm đối với khu dân cư; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tổ chức Đại hội các chi bộ cần đảm bảo nghiêm túc; công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã cần tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, đảm bảo trang trọng, các nội dung và quy trình tổ chức cần được thực hiện theo đúng quy định, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác chuẩn bị nhân sự cần đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, trong báo cáo chính trị cần đặt ra mục tiêu và có lộ trình thực hiện rõ ràng.

                                                                                                         Ngân Hậu