HUYỆN ỦY CÁT TIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

            Chiều ngày 17/02/2020, Huyện ủy Cát Tiên tổ chức Hội nghị Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Tại Hội nghị, các đồng chí trong Tiểu ban văn kiện đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nội dung là: hầu hết các ý kiến thống nhất với nội dung, bố cục, các chỉ tiêu, số liệu của văn kiện; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp đó, các thành viên trong Tiểu ban văn kiện cũng đề nghị xem xét, đánh giá lại một số chỉ tiêu về kinh tế như: tổng giá trị sản xuất (GO), cơ cấu kinh tế giữa các khu vực… sao cho sát với thực tế của địa phương và khi đánh giá cần căn cứ vào kết quả hàng năm và 5 năm để tính toán nhằm đảm bảo sự chính xác, khách quan...

          Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề là: “Tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Cát Tiên phát triển bền vững”. Báo cáo đã đánh giá một cách khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2020 - 2025 sát với tiềm năng, lợi thế, tình hình thực tế của địa phương và có trọng tâm, trọng điểm.

          Kết luận Hội nghị, ông Ngô Xuân Hiển - TUV - Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đánh giá cao các đồng chí trong Tiểu ban văn kiện, Tổ biên tập đã thảo luận sôi nổi, đóng góp các ý kiến tích cực, trách nhiệm. Về một số chỉ tiêu về kinh tế mà các đại biểu đề cập, cho ý kiến ở phần trên, Bí thư Huyện ủy giao UBND huyện rà soát, xem xét, đánh giá lại cho đúng, sát với tình hình thực tế và đảm bảo tính pháp lý. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Ngô Xuân Hiển cũng yêu cầu Tổ biên tập văn kiện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị này để bổ sung hoàn thiện báo cáo, từ đó sẽ tiến hành lấy ý kiến các thành phần nhân dân góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, qua đó hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo thời gian và chất lượng.

Mai Lan