HỘI NGHỊ TIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

            Chiều ngày 16/3/2020, Huyện ủy Cát Tiên tổ chức Hội nghị Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Ngô Xuân Hiển - TUV - Bí Thư Huyện ủy -Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện chủ trì Hội nghị.

          Tại Hội nghị, đại diện Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện thông qua báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo (lần 2)  Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, có 137 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị, gồm các đồng chí Nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị của huyện; cán bộ quản lý ngành giáo dục, ngành y tế; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nội dung góp ý về chủ đề Đại hội, một số nội dung trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua mà văn kiện chưa đề cập tới. Đồng thời, hiến kế và tham gia góp ý thêm một số nhiệm vụ trong 5 năm tới.

            Cũng tại Hội nghị, các thành viên trong Tiểu ban văn kiện cũng phát biểu, phân tích những ý kiến đóng góp từ các thành phần nhân dân góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị; đồng thời đề nghị nên giữ nguyên chủ đề Đại hội là: “Tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Cát Tiên phát triển bền vững”...

          Kết luận Hội nghị, ông Ngô Xuân Hiển - TUV - Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện trân trọng và đánh giá cao tất cả các ý kiến tham gia góp ý của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị. Bí thư Huyện ủy giao Tổ biên tập văn kiện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của các đại biểu tại hội nghị này, để bổ sung hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng tốt nhất.

                                                                                                         Mai Lan