GIA VIỄN HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC 

            Chiều ngày 21/02/2020, Chi bộ Trung Hưng thuộc Đảng bộ xã Gia Viễn đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy xã Gia Viễn.

            Chi bộ Trung Hưng thuộc Đảng bộ xã Gia Viễn là Chi bộ mới được thành lập vào ngày 11/02/2020 trên cơ sở sáp nhập 3 Chi bộ trước đây là: Trung Hưng, Thanh Tiến và Cao Sinh. Chi bộ Trung Hưng hiện có 23 đảng viên tham gia sinh hoạt.

Đảng viên Chi bộ Trung Hưng bỏ phiếu bầu cấp ủy

            Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 vừa qua, cả 3 Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng tổ chức Đảng. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên, các Chi bộ đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực và hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó các Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên và đảng viên trong chi bộ, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định. Bên cạnh đó, các Chi bộ còn làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Với vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đến nay, trong tổng số 301 hộ, thôn Trung Hưng mới chỉ còn 3 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đặc biệt, thôn Cao Sinh cũ đã được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận đạt danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2019.

            Phát biểu tại Đại hội Đảng viên Chi bộ Trung Hưng, lãnh đạo Đảng ủy xã Gia Viễn đánh giá cao những kết quả mà các Chi bộ: Trung Hưng, Thanh Tiến và Cao Sinh cũ đã triển khai thực hiện đạt được trong nhiệm kỳ qua và mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Trung Hưng mới tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Chi bộ, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cấp ủy Chi bộ Trung Hưng và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

            Đại hội Đảng viên Chi bộ Trung Hưng đã tiến hành thảo luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Gia Viễn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ xã gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Đinh Thị Dung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

            Như vậy, đến nay, Đảng bộ xã Gia Viễn đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ tại tất cả 13 chi bộ Chi bộ trực thuộc. Tất cả các Đại hội Chi bộ đều được tổ chức trang trọng, phát huy tính dân chủ và trách nhiệm của đảng viên tham gia đóng góp vào văn kiện, phương hướng, nhiệm vụ và bầu cấp ủy khóa mới.

           Ngân Hậu