ĐẢNG BỘ XÃ GIA VIỄN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẢNG BỘ CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

            Trong hai ngày 18 và 19 /3/2020 , Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Cát Tiên đã được tổ chức thành công. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Viễn lần thứ X , nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn được chọn là Đại hội tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Xuân Hiển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Đại hội có sự tham dự của 65 đại biểu chính thức đại diện cho 177 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Gia Viễn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội

Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Ngô Xuân Hiển tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện dự Đại hội

            Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Viễn lần thứ X đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IX; thảo luận và báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X, văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay, xã Gia Viễn đã có sự phát triển khá toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Nhờ triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao, phát huy thế mạnh của vùng đất trọng điểm của huyện về sản xuất lúa chất lượng cao và lúa giống, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế vườn hộ gắn với phát triển kinh tế tập thể, đến nay, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ở xã Gia Viễn đã đạt 81,5 triệu đồng/hecta. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã Gia Viễn tiếp tục có sự phát triển và nâng cao về chất lượng, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 7,8%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, duy trì hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, có 100% thôn, bản, cơ quan giữ vững danh hiệu văn hóa. Tất cả 4 trường học ở các bậc học trên địa bàn xã Gia Viễn đều đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Địa phương đã làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo trong xã hiện chỉ còn 0,88%.

Các đại biểu dự Đại hội

            Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Gia Viễn đã kịp thời tổ chức các đợt học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao hiệu quả năng lực điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, sát với cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), xã Gia Viễn đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như: mô hình “Phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản” của Chi hội phụ nữ thôn Cao Sinh, mô hình “Sáng đường thôn, xanh, sạch ngõ” của Chi đoàn thanh niên Bản Brun,... Từ năm 2015 đến nay, xã Gia Viễn đã xây dựng và nhân rộng được 19 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Gia Viễn đã kết nạp được 36 đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 177 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ xã hàng năm đều đạt xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

            Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Viễn lần thứ X đã có nhiều ý kiếm tham luận chia sẻ về những cách làm hay, hiệu quả trong triển khai thực hiện, đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; xây dựng Chi bộ vững mạnh và phát động, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Ngô Xuân Hiển phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

            Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Viễn lần thứ X, đồng chí Ngô Xuân Hiển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Gia Viễn đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng dưới cơ sở vững mạnh, đủ sức là hạt nhân lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra, tập trung xây dựng Chi bộ tốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, địa phương cần sớm triển khai thực hiện quy hoạch trung tâm cụm xã tiệm cận với đô thị loại 5; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi sự đồng thuận của nhân dân là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá X

            Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Viễn lần thứ X đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, sáng tạo, huy động các nguồn lực nhằm xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Gia Viễn khóa X và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Gia Viễn khóa X và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

            Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Viễn lần thứ X đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộkhóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 ủy viên, bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thức được Đại hội bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; đồng chí Trần Quốc Huy và đồng chí Nguyễn Đình Lập cùng được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

                                   Khúc Giang