Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên công bố Quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hoàng, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

Chiều ngày 12 tháng 02 năm 2020 , tại Hội trường Đảng ủy xã Tiên Hoàng, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên công bố Quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hoàng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dhội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Đình Hạnh – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Phạm Tiến Lực – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Hoàng và đồng chí Bùi Phú Báu - Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Hạnh – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Bùi Phú Báu - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hoàng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Khắc BìnhPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy
trao quyết định cho đồng chí Bùi Phú Báu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc BìnhPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong rằng đồng chí Bùi Phú Báu cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Hoàng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                                                                               Văn phòng Huyện ủy