Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đồng Nai Thượng về triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2020 

Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2020, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Đảng ủy xã Đồng Nai Thượng về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong 3 tháng đầu năm 2020; kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; công tác chuẩn bị Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đồng Nai Thượng

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương tinh thần đoàn kết, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã; nhất là kịp thời tổ chức quán triệt, học tập và ban hành Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 12/12/2019 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng vào mùa khô. Tăng cường công tác quản lý đất đai, vận động nhân dân không sang nhượng đất đai trái quy định của pháp luật, lấn chiếm đất rừng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Chỉ đạo phối hợp triển khai xây dựng và sửa chữa 44 căn nhà cho các đối tượng theo quy định, với tổng kinh phí thực hiện 1.290 triệu đồng. Kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2019. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Lãnh đạo 9/9 Chi bộ trực thuộc thực hiện hoàn thành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và chuẩn bị các điều kiện, nội dung để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã theo kế hoạch. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, đồng chí chỉ rõ những mặt còn hạn chế và đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm bắt dư luận, định hướng dư luận, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm phát triển kinh tế vườn hộ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện các mô hình điểm, vườn mẫu về phát triển nông nghiệp; tiếp tục quan tâm, đôn đốc hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng theo quy định; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết, đồng lòng xây dựng địa phương phát triển toàn diện. Tập trung chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Đồng Nai Thượng, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                               Văn phòng Huyện ủy