Kỳ họp HĐND bất thường 

KỲ HỌP HĐND BẤT THƯỜNG TẠI XÃ QUẢNG NGÃI VÀ ĐỒNG NAI THƯỢNG

           

            Ngày 13 tháng 9 năm 2013, tại Hội trường UBND xã Quảng Ngãi, HĐND xã Quảng Ngãi đã tổ chức họp bất thường. Tham dự có đồng chí: Lê Thị Hiệp - Ủy viên Thường trực HĐND huyện và sự có mặt của 16/17 đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp này, HĐND xã Quảng Ngãi thảo luận và thống nhất ban hành 02 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Quảng Ngãi đối với ông Bùi Phú Báu - Nguyên quyền Chủ tịch UBND xã Quảng Ngãi; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển vùng rau chuyên canh trên địa bàn xã Quảng Ngãi.

            Tiếp đó vào ngày 18 tháng 9 năm 2013, tại Hội trường UBND xã Đồng Nai Thượng, HĐND xã Đồng Nai Thượng cũng tổ chức họp bất thường. Đồng chí Lê Thị Hiệp - Ủy viên Thường trực HĐND huyện tham dự và chỉ đạo, có 17/18 đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2011- 2016. Tại kỳ họp này, HĐND xã Đồng Nai Thượng thảo luận và thống nhất ban hành 02 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Đồng Nai Thượng đối với ông Nguyễn Văn Tiến - Nguyên quyền Chủ tịch UBND xã Đồng Nai Thượng và Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu trong nhiệm kỳ 2011- 2016.

            Đồng Nai Thượng là xã đầu tiên trên địa bàn huyện tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu trong nhiệm kỳ 2011- 2016, theo công văn số 358/HĐND-TT, ngày 01/8/2013 của Thường trực HĐND huyện “Về việc tổ chức, triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu”. Song, nhìn chung, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã diễn ra theo đúng quy trình và luật định, từ đó, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của nhà nước tại địa phương cơ sở.

                                                                       

                                                        Lê Thị Hiệp