ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN CÁT TIÊN 
 

            Trong hai ngày, 20 và 21/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đơn vị bầu cử huyện Cát Tiên gồm: ông Ngô Xuân Hiển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Thị Ngọc Lài - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và ông Nguyễn Chí Nhân - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có các buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Tiên Hoàng, Gia Viễn, Mỹ Lâm và thị trấn Phước Cát. Dự các buổi tiếp xúc có lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri xã Tiên Hoàng

            Tại các hội nghị, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nội dung dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh được tổ chức trong thời gian tới; nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cát Tiên năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nội dung dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND huyện và báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của HĐND huyện, cử tri các xã: Tiên Hoàng, Gia Viễn, Mỹ Lâm và thị trấn Phước Cát đã kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến đường giao thông nông thôn, công trình hồ Đạ Sị, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng, về nhà văn hóa thôn, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, về công tác khám chữa bệnh…

Cử tri xã Tiên Hoàng phát biểu ý kiến

Cử tri xã Gia Viễn phát biểu ý kiến

Cử tri Thị trấn Phước Cát phát biểu ý kiến

            Tiếp thu các ý kiến của cử tri các xã: Tiên Hoàng, Gia Viễn, Mỹ Lâm và thị trấn Phước Cát, lãnh đạo UBND huyện đã giải trình và trả lời cụ thể các ý kiến mà cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Hùng tiếp thu, giải trình và trả lời ý kiến cử tri xã Gia Viễn

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Phúc giải trình, trả lời ý kiến cử tri xã Tiên Hoàng

            Tại các buổi tiếp xúc, ông Ngô Xuân Hiển - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Cát Tiên đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri và giải trình thêm về các vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời cam kết sẽ phản ánh các ý kiến của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

                                            Khúc Giang - Mai Lan