KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN 

            Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trên cơ sở Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) các xã, thị trấn thông qua tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2018; từ ngày 26-31 tháng 12 năm 2019, HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cát Tiên đã tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

            Tham dự tại các địa phương, có sự hiện diện của Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử, cùng với sự tham dự của đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, đại diện Thường trực Mặt trận và các đoàn thể xã, thị trấn; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các Trưởng thôn, Tổ dân phố, đại diện cử tri tại địa bàn và 223/236 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

 

Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Cát Tiên báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX và đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021

            Tại kỳ họp, HĐND các xã, thị trấn đã thực hiện các nhiệm vụ theo Luật định; Nghe Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Cát Tiên báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX và đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình; chất vấn và nghe trả lời chất vấn; xem xét và thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Cụ thể: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, thị trấn năm 2019. Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020. Tờ trình về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. Báo cáo tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp cuối năm. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2019. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban 6 tháng cuối năm 2019. Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019. Báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp cuối năm. Báo cáo thẩm tra của các Ban về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình bày tại kỳ họp và thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa và Chủ tịch UBND xã Đức Phổ phát biểu làm rõ một số nội dung trong chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết năm 2019 tại địa phương mình

            Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cát Tiên diễn ra trong không khí dân chủ, công khai và thành công tốt đẹp; với 23 lượt chất vấn và 52 lượt ý kiến thảo luận tại nghị trường; kỳ họp thông qua 62 Nghị quyết, trong đó, có 11 Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật, 14 Nghị quyết về công tác tổ chức và 37 Nghị quyết thường; Đây chính là cơ sở pháp lý để chính quyền các địa phương thực thi nhiệm vụ của mình, với quyết tâm cùng với Đảng bộ huyện hoàn thành cao nhất và sớm nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                                                     Lê Thị Hiệp