PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016-2021 (THÁNG 11/2019) 

            Thực hiện chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện, ngày 27/11/2019, Thường trực HĐND huyện Cát Tiên tổ chức phiên họp tháng 11, để bàn bạc, thảo luận và thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền, cũng như chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Dưới sự chủ trì của ông Ngô Xuân Hiển - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tham dự phiên họp, có các thành viên Thường trực HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Các Phó Trưởng ban của HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Ông Ngô Xuân Hiển - Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì quán triệt nội dung chương trình làm việc

            Sau khi nghe ông Ngô Xuân Hiển - Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì quán triệt nội dung chương trình làm việc, ông Nông Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Thường trực HĐND huyện trình bày các nội dung liên quan, thành viên tham dự họp đã có 07 ý kiến thảo luận, trao đổi và bàn bạc.

Ông Phan Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu

            Kết thúc phiên họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất chuyển sinh hoạt tổ cho một số đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thống nhất để HĐND các xã Đức Phổ và Tư Nghĩa miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND vào kỳ họp cuối năm 2019; Thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 HĐND huyện vào 02 ngày: 19 và 20/12/2019 cũng như dự kiến nội dung chương trình kỳ họp đã được trình bày. Theo đó, với tinh thần đổi mới cả nội dung và phương pháp làm việc tại kỳ họp cuối năm, Thường trực HĐND huyện sẽ giảm thời lượng trình bày các văn bản, tập trung cho việc thảo luận tổ và chất vấn, để nâng cao hiệu quả hiệu lực trong công tác quản lý điều hành của Nhà nước.

            Phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 11/2019 diễn ra trong không khí dân chủ, công khai và có sự thống nhất cao đối với các nội dung đã trình bày, đây cũng chính là sự đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

                                                                                                 Lê Thị Hiệp