NAM NINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP LẦN THỨ NHẤT HĐND Xà

            Sáng ngày 24/02/2020, Kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Nam Ninh đã được triệu tập với sự tham dự của các đại biểu HĐND hai xã: Nam Ninh và Mỹ Lâm cũ. Dự Kỳ họp có ông Nông Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Dương Hùng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Phạm Tiến Lực - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; ông Trần Đình Thái - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Ninh.

Toàn cảnh Kỳ họp HĐND xã Nam Ninh lần thứ nhất

            Thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng”, xã Nam Ninh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Mỹ Lâm và xã Nam Ninh cũ. Để đảm bảo bộ máy tổ chức chính quyền của xã Nam Ninh mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2020, HĐND huyện Cát Tiên đã ban hành Quyết định về việc chỉ định triệu tập kỳ họp HĐND xã Nam Ninh lần thứ nhất, theo đó, ông Phạm Văn Chương - đại biểu HĐND xã được chỉ định là triệu tập viên kỳ họp.

Lãnh đạo HĐND xã và các Ban HĐND xã Nam Ninh được bầu tại Kỳ họp

Lãnh đạo UBND xã và thành viên UBND xã Nam Ninh được bầu tại Kỳ họp

            Tại kỳ họp lần thứ nhất này, HĐND xã Nam Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã theo luật định. Kết quả, ông Phạm Văn Chương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã, bà Trần Thị Phương và ông Dương Minh Châu cùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; HĐND xã Nam Ninh cũng đã tiến hành bầu Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế của HĐND xã. Về kết quả bầu các chức danh của UBND xã Nam Ninh, ông Hà Hải Long - Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Văn Thành và ông Phạm Văn Bình cùng được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã; các đại biểu HĐND xã đã bầu ra 2 Ủy viên UBND xã.

                                                                                                       Khúc Giang