KỲ HỌP LẦN THỨ 8 HĐND THỊ TRẤN CÁT TIÊN NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

            Ngày 30/12/2019, Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Tiên khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8. Dự kỳ họp có ông Vũ Văn Sang - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Cát Tiên, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị bầu cử thị trấn Cát Tiên, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể thị trấn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đại diện các tổ dân phố và bản trên địa bàn thị trấn.

Chủ tọa Kỳ họp

Toàn cảnh Kỳ họp

            Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị bầu cử thị trấn Cát Tiên đã báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện.

            Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Tiên đã đánh giá và thông qua các báo cáo gồm: báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo về tình hình thu chi ngân sách năm 2019; báo cáo của UBMTTQ thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo của Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND thị trấn về tình hình hoạt động năm 2019, kết quả giám sát chuyên đề và thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri,...

Các đại biểu HĐND thị trấn Cát Tiên tham dự Kỳ họp

            Trong năm 2019, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn cùng với sự lãnh đạo, điều hành thống nhất của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn Cát Tiên tiếp tục có sự phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy, tăng dần tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước của thị trấn Cát Tiên thực hiện đạt trên 3,3 tỷ đồng, vượt gần 22% kế hoạch huyện giao. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì thực hiện đạt hiệu quả gắn với việc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế cho giá trị cao, đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi,..., nhờ vậy đã nâng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác của thị trấn Cát Tiên đạt trên 78 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,11%, hộ cận nghèo còn 0,93%. Lĩnh vực giao thông - thủy lợi - xây dựng cơ bản, quản lý đất đai - môi trường được quan tâm chú trọng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm phát triển gắn với nâng cao chất lượng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 10,7%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85,2%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đại biểu HĐND thị trấn chất vấn tại Kỳ họp

            Tại kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Tiên, các đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp và chất vấn, nghe trả lời chất vấn về các vấn đề mà cử tri và các đại biểu quan tâm.

            Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND thị trấn Cát Tiên đã báo cáo về công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 của UBND thị trấn và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020.

            Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND thị trấn Cát Tiên đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Trưởng Ban Kinh tế - xã hội và Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội của HĐND thị trấn theo quy định.

            Kỳ họp lần thứ 8 HĐND thị trấn Cát Tiên khóa II đã tiến hành thông qua các dự thảo Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND năm 2020; Nghị quyết về sắp xếp các Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn; các Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Trưởng Ban Kinh tế - xã hội và Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội của HĐND thị trấn.

                                                                                             Ngân Hậu