HĐND Xà QUẢNG NGÃI MỚI TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ NHẤT BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA HĐND VÀ UBND Xà

            Để đảm bảo bộ máy tổ chức chính quyền của xã Quảng Ngãi mới đi vào hoạt động, chiều ngày 24/02/2020, HĐND xã Quảng Ngãi mới nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND theo luật định. Dự kỳ họp có ông Nông Văn Thành - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Hoàng Phúc UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Dương Hùng Cường - UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ông Trần Đình Hạnh - UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện.

Lãnh đạo huyện tham dự kỳ họp

          Trước khi bước vào kỳ họp, ông Nông Văn Thành - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua Quyết định của HĐND huyện về việc hợp nhất 15 đại biểu HĐND xã Tư Nghĩa vào HĐND xã Quảng Ngãi.

          Kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Quảng Ngãi mới tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND theo luật định với sự tập trung, thống nhất cao của các đại biểu tham dự. Gồm: bầu ông Nguyễn Đức Khiêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy giữ chức Chủ tịch HĐND xã, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Văn Khới - Phó Bí thư Đảng ủy xã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã; bà Nguyễn Thị Hạnh và ông Vũ Văn Nguyên cùng được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ngãi mới. Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Quảng Ngãi mới cũng thống nhất số lượng thành viên Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế của HĐND xã và tiến hành bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của mỗi Ban; đồng thời bầu thành viên UBND xã đối với  02 đồng chí.

          Được biết, theo Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng thì nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tư Nghĩa vào xã Quảng Ngãi. Sau khi sáp nhập, xã Quảng Ngãi mới có diện tích tự nhiên là 21,48 km2 và quy mô dân số là 3.181 người và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2020.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết của kỳ họp

                                                                                              Mai Lan