HĐND XÃ GIA VIỄN TỔ CHỨC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2019 

            Ngày 27/12/2019, HĐND xã Gia Viễn khoá VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 với sự tham dự của ông Nông Văn Thành - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

          Trước khi bước vào kỳ họp, các Đại biểu HĐND xã Gia Viễn nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX; kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Cát Tiên khoá VII và kết quả giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp.

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Đại biểu tham dự kỳ họp

 

Chủ tọa kỳ họp

            Kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Gia Viễn khóa VII xem xét và thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã Gia Viễn năm 2019. Theo đó,  mặc dù còn có những khó khăn nhất định như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi gây tổn thất nặng nề, nhưng với sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và sự quyết tâm vượt khó, chung sức, đồng lòng của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã Gia Viễn tiếp tục đạt được những kết quả khích lệ. Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước của xã Gia Viễn thực hiện được 725 triệu đồng, vượt gần 20% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 13.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển các lĩnh vực trên địa bàn xã là trên 11,2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, toàn xã hiện chỉ còn 10 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,88%. Giải quyết việc làm mới cho 200 lao động. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt xấp xỉ 97%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự nghiệp giáo dục đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

            Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện phong trào, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất. Trong năm 2019, xã Gia Viễn có thôn Cao Sinh được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu, thôn Hòa Thịnh được công nhận là khu dân cư tiêu biểu và xã đã hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận là xã Nông thôn mới nâng cao.

            Kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Gia Viễn khóa VII cũng xem xét và thông qua các báo cáo, tờ trình khác như: Tờ trình về việc xin phê duyệt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2020. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2019, dự toán thu chi ngân sách năm 2020. Báo cáo công tác tiếp thu và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND xã Gia Viễn trước kỳ họp. Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2019; tờ trình về tổ chức các kỳ họp của HĐNĐ xã Gia Viễn năm 2020; tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn sáp nhập 03 thôn và thành lập thôn mới…Đồng thời cũng tại kỳ họp này, HĐNĐ xã Gia Viễn tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã Gia Viễn khóa VII đối với ông Vũ Đức Hạnh - nguyên Trưởng Công an xã vì lý do chuyển công tác khác và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã Gia Viễn khóa VII đối với ông Phạm Quang Tiễn - Trưởng Công an xã.

Đại biểu HĐND xã Gia Viễn chất vấn lãnh đạo UBND xã tại kỳ họp

          Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tại kỳ họp lần thứ 8, các đại biểu HĐND xã Gia Viễn cũng tiến hành thảo luận, chất vấn những vấn đề cử tri trên địa bàn xã quan tâm liên quan đến các vấn đề là: kênh mương thủy lợi; giao thông nông thôn; quản lý nhà nước về công tác xây dựng nhà nuôi yến tại khu dân cư; công tác đảm bảo an toàn lưới điện... Kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Gia Viễn khóa VII đã thông qua các dự thảo Nghị quyết của kỳ họp với sự thống nhất cao của các Đại biểu tham dự, trong đó có Nghị quyết: Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết Về việc phê chuẩn sáp nhập 03 thôn là: thôn Cao Sinh, Thanh Tiến, Trung Hưng và thành lập thôn mới lấy tên là thôn Trung Hưng, xã Gia Viễn

Biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp

                                                                                                 Mai Lan