“Di tích Cát Tiên Lâm Đồng - Lịch sử và văn hoá” 

Để cung cấp cho các nhà nghiên cứu, bạn đọc những hiểu biết ban đầu về di tích Cát Tiên, tác giả Lê Đình Phụng người được giao trực tiếp phụ trách ba cuộc khai quật khảo cổ học của Viện Khảo cổ học, đã viết cuốn sách mang tên “Di tích Cát Tiên Lâm  Đồng - Lịch sử và văn hoá”.

Năm 1998, di tích Cát Tiên được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp Quốc gia. Với quy mô lớn, ẩn chứa trong lòng đất nhiều bí ẩn của lịch sử, di tích này có nét đặt thùriêng độc đáo mang đậm bản sắc văn hoá của cư dân và có mối quan hệ chặt chẽ với cácnền văn hoá dân tộc chịu ảnh hưởng chung từ văn hoá Ấn Độ như văn hoá Champa, Óc Eo. Sách dày 283 trang, khổ 14,5x20,5cm (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2007), gồm 3 chương, chương I: 


Vài nét về địa lý cảnh quan - lịch sử vùng đất. Di tích Cát Tiên là tên gọi của một quần thể di tích kiến trúc nằm trên địa bàn huyện Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đây được coi là vùng đất ngã ba của ba tỉnh Lâm Đồng – Bình Phước - Đồng Nai. Điểm qua đôi nét về lịch sử vùng đất cho thấy Cát Tiên trước đây được ít người biết đến, một vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nơi cư trú của các dân tộc ít người mà nguồn tư liệu trong lịch sử cũng ít đề cập. Trong chương II tác giả trình bày những khám phá di tích Cát Tiên. Nói đến lịch sử phát hiện và nghiên cứu; Những khám phá qua khai quật khảo cổ học như nhóm di tích tại xã Quảng Ngãi: Gò số I (Đồi Khỉ), số II, số III, số IV, số V, số VI (Gò Kiểm Lâm), số VII, và các kiến trúc khác trên địa bàn Quảng Ngãi. Bên cạnh đó độc giả còn được thấy di tích tại xã Đức Phổ và xã Gia Viễn. Chương III: Giá trị văn hoá - Lịch sử của di tích Cát Tiên. Nghiên cứu các vấn đề không gian văn hoá; Đặc trưng của di tích; Mối quan hệ giữa di tích Cát Tiên với các nền văn hoá khu vực như văn hoá Champa, Óc Eo và các nền văn hoá khác; Trình tự xây dựng các di tích; Tìm về cội nguồn lịch sử văn hoá.

Những phát hiện, khám phá mới khẳng định đây là một tài sản văn hoá vô giá của người xưa để lại cho hậu thế. Một thông điệp của quá khứ gửi lại cho hiện tại, cùng chúng ta song hành bước vào thời kỳ mới: xây dựng và phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong tương lai. 

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng các bạn!