Hướng dẫn sử dụng eOffice 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Văn phòng điện tử eOffice


Kích vào liên kết này để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice về máy

Hoặc sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống Văn phòng điện tử eOffice.
Chọn mục Tin điều hành -> chọn Tài liệu eOffice -> Chọn hướng dẫn cụ thể và xem nội dung ở phần dưới
(Xem hình minh họa)