Hướng dẫn cài đặt eOffice 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Văn phòng điện tử eOffice
(Tải Hướng dẫn về máy)

 Bước 4. Cửa sổ làm việc hiện ra là bạn đã đăng nhập thành công (Hình minh họa)

Bây giờ hãy khai thác tính năng hữu dụng của hệ thống Văn phòng điện tử eOffice. 
Nếu cần sự trợ giúp xin gọi về Phòng VHTT huyện qua số điện thoại 0633 890 002 gặp Tự.
Chúc bạn thành công!