Khách sạn, nhà nghỉ 

DANH SÁCH CÁC NHÀ NGHỈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN

STT

Tên nhà nghỉ

Địa chỉ

Số phòng

Số điện thoại

01

Thu Thảo

Tổ dân phố 6 - TT.Cát Tiên

20

0633 884 114

02

Thủy Nguyên

Tổ dân phố 6 - TT.Cát Tiên

08

0633 884 219

03

Ngát Hương

Tổ dân phố 6 - TT.Cát Tiên

06

0934 144 545

04

Y Phương

Tổ dân phố 3 - TT.Cát Tiên

05

0633 885 444

05

Hải Hằng

Tổ dân phố 2 - TT.Cát Tiên

06

0633 884 774

06

Hoàng Anh

Tổ dân phố 2 - TT.Cát Tiên

12

0633 884 449

07

123

Thôn 3 - Phước Cát 1

07

0984 029 389

08

Họa My

Thôn 4 - Quảng Ngãi

05

0937 444 418