Thư ngỏ 

UBND HUYỆN CÁT TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BQL QUỸ ĐỀN ĐƠN ĐÁP NGHĨA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cát Tiên, ngày 28 tháng 4  năm 2017

 

 

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Cát Tiên năm 2017


                        Kính gửi:

                                    - Các cơ quan của Tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
                                   - Các cơ quan Đảng, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, 
                                     lực lượng vũ trang huyện;
 

                                   - Các Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã, các nhà hảo tâm
                                     và toàn thể nhân dân huyện Cát Tiên;

                                   - Các tổ chức tôn giáo.

      
            Trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, biết bao người con ưu tú đã anh dũng hy sinh hoặc hiến dâng một phần xương máu của mình để cho Tổ quốc có được ngày toàn thắng.

            Thế hệ chúng ta hôm nay vô cùng xúc động và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với nước đã chịu nhiều mất mát hy sinh, sẵn sàng đóng góp tâm sức và cả máu của mình cho Tổ quốc.

            Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động, tạo nhiều phong trào sâu rộng trong nhân dân về đền ơn, đáp nghĩa để làm nhà tình nghĩa; chăm sóc, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên cả về tinh thần và vật chất...

            Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã góp phần làm vơi đi một phần nỗi đau mất mát của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước. Trong những kết quả đó có sự đóng góp tích cực, quý báu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

            Tuy nhiên, do đối tượng chính sách trên địa bàn huyện còn nhiều, với điều kiện ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện còn hết sức khó khăn; qua khảo sát trên địa bàn huyện hiện vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn về kinh tế, nhà ở... đang cần sự hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng và các tổ chức, đơn vị, các cá nhân trong và ngoài huyện.

            Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), để bày tỏ lòng tri ân đối với người có công với cách mạng; Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Cát Tiên thiết tha kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức, các cán bộ công chức, viên chức và người lao động tiếp tục hăng hái tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo hình thức tự nguyện ( Đề nghị: với mức tối thiểu một ngày lương hoặc một ngày thu nhập và trích một phần kinh phí hoạt động có thể trích được) để ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Đó là sự thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình góp phần thực hiện chính sách ưu đãi, động viên, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống tinh thần và vật chất cho các gia đình và những người có công với nước.

            Mọi đóng góp, ủng hộ xin gửi về Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" huyện Cát Tiên, số tài khoản 3751.0.9033644 tại Kho bạc Nhà nước huyện Cát Tiên hoặc gửi trực tiếp về Thường trực Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cát Tiên (Điện thoại: 0633.884. 737; 0633.890.006.

            Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Cát Tiên rất mong nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

            Trân trọng cám ơn!

 

TM. BAN QUẢN LÝ QUỸ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

    Trần Đình Thái