Người nghệ nhân và niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống 

NGƯỜI NGHỆ NHÂN VÀ NIỀM ĐAM MÊ VỚI NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

            Đóng góp sức mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc với nhiều thành tích đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trở về cuộc sống đời thường, ông Điểu Đen ở Buôn Go, thị trấn Cát Tiên đã tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghệ thuật cồng chiêng đặc sắc của dân tộc mình.

Ông Điểu Đen giới thiệu về những chiếc chiêng truyền thống của dân tộc

            Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Điểu Đen đã tham gia nhiều trận đánh tại vùng đất Đồng Nai Thượng rộng lớn khi xưa, những trận đánh đầy ác liệt và gam go chưa bao giờ ngăn được ý chí quyết chiến, quyết thắng của ông và bà con để bảo vệ cho buôn làng. Nhờ những thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà ông Điểu Đen đã được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì và hưởng chế độ bệnh binh.

            Sau ngày đất nước thống nhất, ông cùng gia đình ổn định cuộc sống tại Buôn Go, thị trấn Cát Tiên. Cùng với việc dạy bảo con cháu và vận động bà con trong buôn làng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo, ông Điểu Đen còn không quên một nhiệm vụ quan trọng, đó là gìn giữ và bảo tồn văn hóa cồng chiêng của dân tộc Mạ mà ông đã được truyền dạy từ khi còn nhỏ. Giờ đây, ông là nghệ nhân duy nhất ở huyện Cát Tiên biết chỉnh chiêng để tiếng chiêng phát ra đúng âm sắc. Ông Điểu Đen cho biết, ông đã được mời đi chỉnh chiêng ở rất nhiều buôn làng ở cả trong và ngoài huyện. Đối với nghệ nhân Điểu Đen, việc chỉnh chiêng rất đơn giản nhưng đây lại là một kỹ thuật cực kỳ khó đòi hỏi người chỉnh chiêng phải biết cảm nhận tiếng chiêng ở mỗi vị trí khác nhau như thế nào và phải chỉnh để cho mỗi chiêng có một cái hồn riêng, khi phát ra âm thanh thì lại hòa quyện vào cả bộ chiêng gồm 6 cái chiêng do 6 nghệ nhân đánh.

            Là một trong những nghệ nhân được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng công nhận là nghệ nhân cồng chiêng, ông Điểu Đen luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng, nhất là việc truyền dạy cho con cháu ở buôn làng về kỹ thuật đánh và diễn tấu cồng chiêng. Với ông, nghệ thuật cồng chiêng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và ông đang từng ngày gìn giữ để góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mạ trên vùng đất Tây Nguyên.

                                                                                  Ngân Hậu - Quốc Tuấn