Huyện đoàn cát tiên tổ chức các hoạt tri ân nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt 

HUYỆN ĐOÀN CÁT TIÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT TRI ÂN
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

            Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), vào ngày 20/7/2017, Huyện Đoàn Cát Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ lòng tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách.

Đoàn viên thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tròn ở thôn Tiến Thắng - xã Gia Viễn

            Trong đợt này, Huyện Đoàn Cát Tiên đã huy động hơn 50 cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên ở các xã, thị trấn trong huyện tham gia thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tròn ở thôn Tiến Thắng - xã Gia Viễn; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách ở làng Bù Đạt - xã Phước Cát 1 và ở thôn 6 - xã Tiên Hoàng; đồng thời tổ chức làm giếng nước cho một gia đình chính sách ở thôn 6 - xã Tiên Hoàng và hương khói, tôn tạo phần mộ của Mẹ Việt Nam anh hùng Bế Thị Rậu ở xã Phước Cát 1. Qua các hoạt động đã giúp các bạn đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc.

Đoàn viên tổ chức làm giếng nước cho một gia đình chính sách ở thôn 6 - xã Tiên Hoàng

Ngân Hậu - Văn Đức