Skip navigation links
Trang chủ
Đảng bộ huyện
HĐND huyện
UBND huyện
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Hộp thư góp ý
TTHC cấp huyện
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Tổng quan KT-XH
Địa giới hành chính
Tin tức Sự kiện
Đảng bộ huyện
HĐND huyện
UBND huyện
MTTQ và các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Văn bản hành chính
UBND tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Tiếp công dân
Kết quả tiếp công dân
Quy chế tiếp dân
Khoa học kỹ thuật
Lĩnh vực Công Thương
Nông lâm nghiệp
Văn hóa-nghệ thuật
Đền ơn - Đáp nghĩa
70 năm ngày TBLS
Gương người lính
Thư ngỏ
Kế hoạch tổ chức
VP điện tử - eOffice
Phần mềm cài đặt eOffice
Hướng dẫn cài đặt eOffice
Hướng dẫn sử dụng eOffice
Quy chế quản lý và sử dụng eOffice
Vì tương lai
Kêu gọi ủng hộ Quỹ BTTE
Kế hoạch hành động vì trẻ em
TCVN ISO 9001:2008
Quyết định công nhận TCVN ISO 9001:2008
Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2008
QUY HOẠCH CÁT TIÊN
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2020
Đại hội MTTQVN 2019
Gương điển hình
Văn bản chỉ đạo
Ủy ban bầu cử Cát Tiên
Đại biểu HĐND
Tin tức về bầu cử
Văn bản về bầu cử
Cát Tiên 30 năm
Cát Tiên trên chặng đường phát triển
Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Tiên 1945 - 2015
Công khai ngân sách
Cong khai NSNN 2020Expand Cong khai NSNN 2020
Công khai NSNN 2018
Công khai NSNN 2019
Bảo hiểm Y tế
Luật BHYT
Cần biết về BHYT
Phát ngôn báo chí
Thông tin người phát ngôn báo chí
TTHC cấp huyện
TTHC cấp huyện
Ngoại vụ
Tài chính
Xây dựng
TTHC cấp xã
Gương điển hình
Quy hoạch sử dụng đất
Thừa phát lại
Phòng, chống Corona
Quỹ phát triển KHCN
Lúa - Gạo Cát Tiên
Vươn lên từ vùng đất khó
Vươn xa Lúa gạo Cát Tiên
Quốc ca - Quốc tế ca
Quốc ca, Quốc tế ca
Bảo vệ nền tảng tư tưởng
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ sở pháp lý
Luật doanh nghiệp Quốc Hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam  ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.
Nghị định 88/2008/ NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
Nghị định 139/2007/ NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
       Thông tư 03/2006TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một sô nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2008/ NĐ-CP ngày 29/8/2006.
       Thông tư  01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số : 03/2006TT-BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một sô nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2008/ NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh.
Thông tư số:97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Quy chế phối thực hiện theo thông tư 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 giữa ba cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thuế và Công an tỉnh đã được Sở Tư pháp thẩm tra.
Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
       Quyết định 1072/ QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa , cơ chế một cửa Liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định số:05/QĐ - UB ngày 15/2/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu phí, nộp, điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện :
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định ( thành phần hồ sơ được niêm yết công khai và biểu mẫu đính kèm cấp cho doanh nghiệp)
Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số 02 – Trần Hưng Đạo – Đà Lạt:
Công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ:  Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận và giấy báo thu lệ phí giao cho công dân; Nếu thành phần hồ sơ không đạt thì hướng dẫn để công dân bổ sung và nộp lại hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu.
Thời gian tiếp nhận Sáng 7h 30 đến 11h 30, chiều từ 13h30 đến 16h 30 từ thứ 2 đến thứ bảy ( trừ các ngày nghỉ lể theo quy định)
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở  Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục thuế tỉnh tiến hành thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế. Trong quá trình thẩm định  hồ sơ giữa hai cơ quan nếu nội dung hồ sơ không đạt theo quy định thì cơ quan đó thông báo cho công dân bằng văn bản gửi theo đường bưu điện để công dân chỉnh sửa bổ sung hồ sơ.
Bước 3 : Công dân là người đại diện theo pháp luật nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư .
Thời gian trả kết quả Sáng 7h 30 đến 11h 30, chiều từ 13h30 đến 16h 30 từ thứ 2 đến thứ bảy (trừ các ngày nghỉ lể theo quy định).

2. Cách thức thực hiện :
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa.
Nộp theo đường bưu chính.

3. Thành phần số lượng hồ sơ :
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy  đề nghị cấp lại giấy  chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Bản khai thông tin đăng ký thuế.
- Xác nhận của cơ quan Công an địa phương  về việc khai báo mất giấy  chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc các tờ báo đã đăng thông tin này.
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp thay đổi lần đầu tiên kể từ ngày 15/09/2008 trở về sau).
b) Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân, tổ chức

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng
a) Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh và bộ phận một cửa một cửa liên thông
b) Cơ quan phối hợp: Cục thuế Lâm Đồng.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không

8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có : không có
Loại Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
Thời gian

05 ngày làm việc ( kể từ ngày nhận được mã số thuế của cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính): Sở Kế hoạch và Đầu tư : 05 ngày.
Lệ phí
 Mức thu: 20.000 đồng/ 01 lần cấp
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÁT TIÊN - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: UBND huyện Cát Tiên
Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3884005  - Fax:0263.3884455  - Email: bbtcattien@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn cattien.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này