Các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện 

                                  THÔNG TIN CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG HUYỆN

STT

Tên TCCSĐ

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1.

Đảng bộ TT Cát Tiên

 

 

 

 

 

XEM THÔNG TIN ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

 

 

2.

Đảng bộ xã Quảng Ngãi

3.

Đảng bộ xã Tư Nghĩa

4.

Đảng bộ xã Mỹ Lâm

5.

Đảng bộ xã Nam Ninh

6.

Đảng bộ xã Gia Viễn

7.

Đảng bộ xã Tiên Hoàng

8.

Đảng bộ xã Đồng Nai Thượng

9.

Đảng bộ xã Đức Phổ

10.

Đảng bộ thị trấn Phước Cát

11.

Đảng bộ xã Phước Cát 2

12.

Đảng bộ cơ quan 
Đảng - Đoàn thể

Phạm Tiến Lực

 Bí thư

lucpt@lamdong.gov.vn

Dương Hùng Cường

 Phó Bí thư

cuongdh@lamdong.gov.vn

13.

Đảng bộ cơ sơ cơ quan Chính quyền

Nguyễn Hoàng Phúc

 Bí thư

phucnh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Thùy

Phó Bí thư

thuynt@lamdong.gov.vn

Trần Thị Phúc

 Phó Bí thư

phuctt@lamdong.gov.vn

14.

Đảng bộ Quân sự huyện

Ngô Xuân Hiển

 Bí thư

hiennx@lamdong.gov.vn

 Nguyễn Đình Tuyền

Phó Bí thư

bchqscattien@lamdong.gov.vn

15.

Đảng bộ Công an huyện

Nguyễn Văn Bình

 Bí thư

cacattien@lamdong.gov.vn

Lê Văn Việt

Phó Bí thư

vietlt@lamdong.gov.vn

16.

Đảng bộ Trung tâm Y tế

Trần Dương Ngọc

 Bí thư

ngoctdct@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Biên

Phó Bí thư

ttytcattien@lamdong.gov.vn

17.

Chi bộ PTTH Cát Tiên

Nguyễn Văn Quân

 Bí thư

quannv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Sỹ

Phó Bí thư

thptcattien@lamdong.gov.vn

18.

Chi bộ THPT Gia Viễn

Đinh Trung Sỹ

 Bí thư

sydt@lamdong.gov.vn

Phạm Xuân Cương

Phó Bí thư

thptgvcattien@lamdong.gov.vn

19.

Chi bộ THPT 
Quang Trung

Đoàn Khoa Viễn

 Bí thư

thptqtcattien@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Hương

Phó Bí thư

thptqtcattien@lamdong.gov.vn

20.

Chi bộ Ngân hàng 
chính sách - Xã hội

Nguyễn Thanh Tuấn

 Bí thư

tuanntct@lamdong.gov.vn

21.

Chi bộ Ngân hàng

Đỗ Thị Minh Hòa

 Bí thư

nhnncattien@lamdong.gov.vn

Phạm Tiến Dũng

Phó Bí thư

dungpt@lamdong.gov.vn

22.

Chi bộ Kho bạc

Phạm Thanh Sen

 Bí thư

senpt@lamdong.gov.vn

Hồ Ngọc Hà

Phó Bí thư

kbnncattien@lamdong.gov.vn

23.

Chi bộ Hạt kiểm lâm

Lê Văn Tần

 Bí thư

tanlv@lamdong.gov.vn

24.

Chi bộ Chi Cục thuế

Phạm Văn Quang

 Bí thư

 quangpv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Đức Hiệp

Phó Bí thư

cctcattien@lamdong.gov.vn

25.

Chi bộ Viện kiểm sát

Đậu Thị Thành Vinh

 Bí thư

vinhdtt@lamdong.gov.vn

Phó Bí thư

 

26

Chi bộ Tòa án - Thi hành án

Nguyễn Ngọc Oanh

Bí thư

tacattien@lamdong.gov.vn

 

Phó Bí thư

 

27.

Chi bộ Bảo hiểm xã hội - Dân số kế hoạch hóa gia đình

Mai Văn Quảng

 Bí thư

quangmv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Cử

Phó Bí thư

bhxhcattien@lamdong.gov.vn