BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA V 

BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA V

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.  

Nguyễn Xuân Tùng

Bí thư  Huyện ủy

2.  

Đinh Công Lý

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3.  

Huỳnh Văn Đẩu

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4.  

Ngô Thị Đông

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

5.  

Đinh Quang Trung

UVBTV, Trưởng Công an huyện

6.  

Nguyễn Văn Kiệm

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

7.  

Ngô Xuân Hiển

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

8.  

Đỗ Văn Huynh

UVBTV, CT Ủy ban MTTQ VN huyện

9.  

Trần Đình Hạnh

UVBTV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Nai

10.       

Võ Hoàng Bình

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

11.       

Vũ Thị Cúc

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

12.       

Nguyễn Văn Chấn

HUV, Viện trưởng VKS nhân dân huyện

13.       

Tạ Minh Đức

HUV, Chính trị viên BCH Quân sự huyện

14.       

Nguyễn Thị Hương

Quyền Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy

15.       

Phạm Tiến Lực

HUV, Trưởng phòng Nội vụ - LĐTBXH

16.       

Điểu K’ Minh

HUV, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN

17.       

Bùi Thị Thanh Nga

HUV, Phó Trưởng phòng TC-KH huyện

18.       

Phạm Văn Quang

HUV, Chánh Thanh tra huyện

19.       

Vũ Nhật Thăng

HUV, Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa

20.       

Phan Ngọc Quang

HUV, Chủ tịch UBND xã Tiên Hoàng

21.       

Lê Ngọc Sanh

HUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế

22.       

Lê Đức Thành

HUV, Chủ tịch UBND xã Phước Cát 1

23.       

Nguyễn Thanh Tịnh

HUV, Trưởng Phòng GD và ĐT huyện

24.       

Điểu K’ Giắc

HUV, Chủ tịch UBND xã Đồng Nai Thượng

25.       

Nguyễn Văn Hán

HUV, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ

26.       

Hoàng Văn Tư

HUV, Bí thư  Đảng ủy Đảng ủy PC2

27.       

Trần Văn Đăng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Gia Viễn

28.       

Trương Thanh Thủy

HUV, Trưởng phòng Tôn giáo – Dân tộc

29.       

Nguyễn Thị Thùy

HUV, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

30.       

Đặng Thị Nga

HUV, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

31.       

Nguyễn Hoàng Lịch

HUV, Bí thư Huyện đoàn

32.       

Hồ Thị Hạnh

HUV, Hiệu trưởng trường THPT Cát Tiên

33.       

Hoàng Hoa Cầm

HUV, Phó Trưởng Công an huyện